Укр | Рус | Eng

 

Черінько Ігор Павлович

Черінько Ігор ПавловичОсвіта:

червень 2002 - Закінчив з золотою медаллю спеціалізовану школу № 98 міста Києва з поглибленим вивченням іноземних мов.

Нагороджувався грамотами, дипломами, похвальними листами за здобуті перші та другі місця у районних олімпіадах з історії, конкурсах – захистах наукових робіт Малої академії наук України, відмінні успіхи у навчанні.

Вересень 2002 – липень 2008:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносин ( денна форма навчання)

Відділення “Міжнародні відносини”

Спеціалізація: “Міжнародні організації та дипломатична служба”

У лютому 2008 завершив навчання і отримав диплом магістра міжнародних і референта-перекладача з англійської мови відносин з відзнакою

Нагороджувався грамотами та дипломами за участь у конференціях, в тому числі міжнародних, їздив за кордон від Інституту.

Стипендіат Фонду Віктора Пінчука “ЗАВТРА. UA” – 2007.

Лавреат премії НАН України для молодих вчених, секція історії, філософії та права..

Офіцер запасу ЗС України (військовий переклад).

Володіння мовами:

 • Українська: вільно
 • Російська: рідна
 • Англійська: вільно
 • Німецька: розмовна

Науковий інтерес:

Європейська інтеграція, політична система Великої Британії, зовнішня  політика України, політичні системи країн світу.

Автор понад тридцяти публікацій – науково – популярних й суспільно – політичних статей, наукових праць, в тому числі книги “Реформування Палати лордів Великобританії в контексті політики лейбористського уряду Тоні Блера”.

Трудова діяльність:

Стажування 2006-2008 в Управлінні забезпечення міжпарламентських зв’язків Верховної Ради України за програмою “Студенти для Парламенту” (два восьмимісячні терміни)

З 1 січня 2007 працює молодшим науковим співробітником Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

Захоплення:

 • театр, література

Автор понад сорока опублікованих праць,

головні:

У виданнях ВАК України:

 

 1. Черінько І. Реформування Палати лордів Великобританії в контексті політики лейбористського уряду Тоні Блера. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2006.  Обсяг: 37 с.
 2. Черінько Ігор Ліво-руч: політичні тенденції Латинської Америки // Політика і Час, № 5, 2007. С. 46 – 50.
 3. Черінько І. Пріоритет – реалії сучасного світу: реформування Палати лордів Великобританії в контексті політики лейбористского уряду Тоні Блера // Шевченківська весна: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України. – Вип. IV: У 3-х част. – Ч.1/За заг. ред. проф. О.К. Закусила. – Логос, 2006. – 508с. Обсяг: 3 с.
 4. Черінько І., Коружинець Р. Гарантії національній безпеці України на довгостроковий період // Чи потрібно Україні бути в НАТО? 12 аргументів “за”. Молодь ламає старі стереотипи. – Збірка статей. – Київ: Техносоюз, 2006. – 240 с. Обсяг: 16 с. [Авторський внесок полягає у всебічному аналізі перспектив обороноздатності України за умов її вступу до НАТО].
 5. Черінько І. Встановлення дипломатичних відносин незалежної України з Великобританією та визначення основних векторів співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 49. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2004. – 266 с. Обсяг: 1 с.
 6. Черінько Ігор. Українсько – британські взаємини: нереалізований потенціал // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених,  присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / За заг. ред. проф. О.К. Закусила. – Вип. ІІІ: У 2-ч част. – Ч. 1. Гуманітарні науки. – К.: Логос, 2005. – 402 с.  Обсяг: 2 с.
 7. Черінько Ігор. Відвідання театру у протокольній практиці України // Національні особливості дипломатичного протоколу та етикету (на прикладі України та Республіки Польща): Матеріали міжнародного круглого столу студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Університету Миколая Коперніка (М.Торунь, Польща)/За заг. ред. доц. Т.І. Шинкаренко. – К.: ІМВ, 2006. – 109 с. Обсяг: 3 с.
 8. Черінько Ігор. Зовнішньополітична позиція Великобританії після виборів до Палати Громад // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 54. Частина ІІ (у двох частинах). К.:Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2005. – 142 с. Обсяг: 2 с.
 9. Черінько Ігор. Не все так просто: негативні наслідки вступу Польщі до Європейського Союзу // Україна та Республіка Польща в сучасних міжнародних відносинах: стратегічна перспектива: Матеріали міжнародного круглого столу/Упорядники матеріалів проф. Крижанівський В.П., проф. Головченко В.І., студ. Тимінська К. – К.: ІМВ, 2006. – 68 с. Обсяг: 3 с.
 10. Черінько І. Ліво-руч: політичні тенденції Латинської Америки // Політика і Час, № 5, 2007. С. 46 - 50.
 11. Черінько І. Рухнама як елемент ствердження політичного лідерства Сапармурата Ніязова // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України.  Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 35 – 363 с. С. 97 – 107.
 12. Ігор Черінько. Нащадки Вітанагемотів. Упошуках оптимального реформування Палати  лордів Великобританії // Зовнішні справи, № 9, 2007.
 13. Ігор Черінько. Комуністична партія Чехії та Моравії: змагання за електорат // Політичний менеджмент, спеціальний випуск, 2007. С. 179 – 186.
 14. Черінько Ігор. Еволюція ролі і місця Палати лордів у політичній системі Великобританії до реформи 1999 року // Сучасна українська політика.Політики і політологи про неї. К. – 2007. Вип. 10. 488 с. С. 472 – 477.
 15. Черінько Ігор. Зовнішньополітична орієнтація України: реалії, перспективи // Сучасна українська політика.Політики і політологи про неї. К. – 2007. Вип. 11. 325 с. С. 298 – 304.
 16. Черінько Ігор. Виборча система України: від мажоритарної до пропорційної // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Редкол.: Ю.А. Левенець (голова) та ін. – Вип. 36 : Курасівські читання – 2007 : Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – К.: Знання України, 2007. – С. 152 – 161.
 17. Czerinko I. Specyfika dialogu polsko – ukrainskiego w aspekte europejskej i euroatlanticheskej integracji Ukrainy // Polska: dva lata w Unii Europejskej. Podstawy funcjonowannia i wspolpracy z panstwamy aspirujachymi do chlonkowstwa. Torun, 2007. S. 145 – 151.
 18. Черінько Ігор. Чорноморський флот Російської Федерації в контексті українсько – російського стратегічного партнерства // Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства: іст., соціокульт., та та геополіт. чинники розвитку відносин між двома державами та народами/НАН України, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса ; редкол.: Ю.А. Левенець (голова) та ін. – К.: Знання України, 2008. – 320 с. С. 306 – 311.

Науково – популярні роботи:

 1. Черінько Ігор. Українсько – британські відносини: сучасний стан, проблеми, перспективи // Студентська координата. К.: Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, № 4 (березень 2005 року). Обсяг: 2 с.
 2. Черінько Ігор. Україна – НАТО: реалії, перспективи // Студентська координата. К.: Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, № 2-3 (січень – лютий 2005 року). Обсяг: 1 с.
 3. Черінько Ігор. Міністр оборони Російської Федерації: мы из Севастополя уходить не собираемся // Студентська координата. К.: Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, № 5 (березень 2005 року). Обсяг: 1 с.
 4. Черінько Ігор. Повоєнна дипломатія України: національний здобуток чи філіал Москви? // Студентська координата. К.: Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, № 8 (грудень 2005 року). Обсяг: 1 с.
 5. Черінько Ігор. SOS: Украли наш маяк! // Студентська координата. К.: Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, № 2(10) (лютий - березень 2006 року). Обсяг: 1 с.
 6. Черінько Ігор. Ой, сусідко, сусідко, позич мені грошенят! Українсько-польські відносини. // Студентська координата. К.: Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, № 3 (11) (вересень 2006 року). Обсяг: 1 с.
 7. Чеірінько Ігор. Ядерна програма Північної Кореї: бути чи не бути? // Студентський інстинкт. К. КНУ імені Тараса Шевченка, № 2 (6/11/2006). Обсяг: 0,3 с.
 8. Черінько Ігор. Хто такі спеціалісти або що нам приніс болонський процес? // Студентська координата. К.: Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, № 4 (12) (жовтень - листопад 2006 року). Обсяг: 1 с.
 9. Черінько Ігор. Майже біля мети: проблема відповідності України критеріям членства в СОТ // Перспективи вступу України до СОТ: думка молоді. К. “Молодіжна альтернатива”, 2007. – 45 с. С. 12 – 16.
 10. Черінько Ігор. Зовнішня політика України: потреби і прагнення // Міжнародні відносини: думка молоді. К. “Молодіжна альтернатива”, 2007. – 41 с. С. 15 – 20.
 11. Черінько Ігор. Україна між Сходом та Заходом: проблема Севастополя // Міжнародні відносини: думка молоді. К. “Молодіжна альтернатива”, 2007. – 41 с. С. 29 – 34.
 12. Черінько Ігор. Європа без кордонів // Атлантична панорама, № 4 (11), липень-серпень 2007 року. С. 42 – 43.
 13. Черінко Ігор. Місто дружби чи розбрату? // Атлантична панорама, № 5 (12), вересень – жовтень 2007 року. С. 38 – 43.
 14. Черінько Ігор. Вибір зроблено // Атлантична панорама, № 6(13), листопад – грудень 2007р.  С. 22 – 24.
 15. Черинько Игорь. Сгореть или тлеть? // 15 минут, пятница, 8 февраля 2008г. С. 4.
 16. Игорь Черинько. Вторая жизнь смертной казни // http://www.obozrevatel.com/news/2008/2/14/217802.htm (передрукована двома іншими інтернет-виданнями: сайт Комітету протидії корупції та організованій злочинності http://kpk.org.ua/2008/02/14/vtoraja-zhizn-smertnojj-kazni.html та аналітичне видання Протест http://pro-test.org.ua/en/publikacii/est-takoe-mnenie/vtoraya-zhizn-smertnoj-kazni/)
 17. Черинько Игорь. Сцилла и Харибда // 15 минут, 5 марта 2008г. С. 13.
 18. Черінько Ігор. Хліба та видовищ // Атлантична панорама, № 1 (14), січень-лютий 2008р. С. 18-19.

Версія для друкуПечать

На головну сторінку Карта сайту Контакти