Укр | Рус | Eng

 

Монографії

Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: [Монографія] / За ред. проф. Ф.М. Рудича.

Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: [Монографія] / За ред. проф. Ф.М. Рудича.
Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: [Монографія] / За ред. проф. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 456 с.
ISBN 978-966-02-6212-6.

На основі широкого масиву вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, аналізу сучасних політичних реалій розглядається одна з важливих проблем політології – проблема політичного режиму і народовладдя. Розкрито методологічний контекст заявленої проблематики, схарактеризовано класифікації форм правління, особливості політичного режиму як владного порядку. Обґрунтовано теоретичні основи і тенденції становлення в Україні демократії. Показано провідні ознаки політичних режимів у Росії, країнах Центральної Азії, Закавказзя, Балтії, Центрально-Східної та Західної Європи.

ЗМІСТ

Слово до читача

Передмова

Розділ I. Політичний режим і народовладдя: методологічний контекст

 1. Визначення і класифікація політичних режимів. Класичні і сучасні моделі народовладдя
 2. Політичний режим в Україні: тенденції формування

Розділ II. Політичні режими і форми правління

 1. Визначення і класифікація форм правління
 2. Класичні форми правління: абсолютна монархія, президентська республіка, парламентська республіка
 3. Політичний режим Франції: еволюція та сучасні особливості

Розділ III. Політичний режим як владний порядок

 1. Місце і роль адміністративно-політичної еліти в діяльності політичного режиму
 2. Політичний режим і політичний лідер
 3. Взаємодія влади та бізнесу в умовах різних політичних режимів

Розділ IV. Політичний режим і становлення демократії в Україні

 1. Народовладдя як теоретична основа державного державотворення. Актуалізація проблеми народовладдя
 2. Концептуальні проблеми народовладдя
 3. Представництво як правова форма народовладдя
 4. Тенденції розвитку правової держави і громадянського суспільства в Україні

Розділ V. Політичний режим і народовладдя в країнах на пострадянському просторі

 1. Політичний режим сучасної Росії
 2. Політичні режими країн Центральної Азії: від авторитаризму до демократії
 3. Політичні режими Закавказзя
 4. Країни Балтії

Розділ VI. Режимна трансформація в країнах Центрально-Східної Європи

 1. Лібералізація авторитарного режиму та інституціалізація Демократії у Польщі, Чехії та Словаччині
 2. Форми реалізації народовладдя та суперечності процесі Консолідації демократії у Польщі, Чехії та Словаччині …
 3. Політичний режим Угорщини
 4. Режим парламентської демократії в Республіці Болгарія
 5. Успіхи та труднощі Румунії на шляху трансформації тоталітарного політичного режиму в демократичний

Розділ VII. Політичні режими і форми державного устрою в країнах Західної Європи

 1. Політичні режими і форми державного устрою у державах розвинутої демократії (на прикладі Західної Європи)
 2. Парламентська монархія як різновид політичного режиму (переважно на прикладі Великої Британії)

Післямова

Відомості про авторів


Версія для друкуВерсія для друку

На головну сторінку Карта сайту Контакти