Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Бібліотека > Монографії

http://ipiend.gov.ua?mid=11&action=monograph_detail&monograph_id=153


Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) / Монографія.

Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) / Монографія.
Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) / Монографія.
ISBN Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Дон.

У дослідженні проаналізовано процес становлення і розвитку поселенської структури населення Донбасу із визначенням найважливіших факторів, що обумовлювали її зміни.

Книга розрахована на викладачів, студентів, наукових співробітників, які цікавляться історією України.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОСЕЛЕННЯ І СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТ.

РОЗДІЛ 2. ЗМІНИ ЕТНІЧНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

РОЗДІЛ 3. ДИНАМІКА ЕТНІЧНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

ВИСНОВКИ