Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Бібліотека > Монографії

http://ipiend.gov.ua?mid=11&action=monograph_detail&monograph_id=50


Нагорна Л.П. "Регіональна ідентичність: український контекст."

Нагорна Л.П. "Регіональна ідентичність: український контекст."
Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. - 405 с.
ISBN 978-966-02-5022-2.

Вийшла друком монографія Нагорної Л.П. "Регіональна ідентичність: український контекст."

Монографія присвячується аналізу на українському матеріалі одного з нових, стимульованих викликами глобалізаційної ери, суспільно-політичних феноменів - регіональних ідентичностей. Регіональний вимір ціннісних орієнтацій і політичних проекцій простежений на широкому історичному фоні, у контексті складних "переідентифікацій", що супроводять становлення нових інституційних форм і дискурсивних практик. У фокусі уваги автора - проблема ідентифікаційних криз, пов'язаних з різноспрямованістю регіональних самоідентифікацій, мовних уподобань, конструктів історичної пам'яті.

Розрахована на політиків, науковців, журналістів - усіх, кого цікавлять складні й неоднозначні реалії українського буття.