Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Бібліотека > Монографії

http://ipiend.gov.ua?mid=11&action=monograph_detail&monograph_id=54


Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти.

Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти.
Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти / За заг. ред. Ф.М.Рудича – К.: Парламентське вид-во, 2008. – 352с.
ISBN 978-966-611-661-4.

Вийшла друком колективна монографія "Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти ".

На основі широкого масиву історичних сучасних наукових джерел, аналізу реальних політичних процесів подається  одна за провідних тем політології – природа, концепції та класифікація політичного лідерства в національному та регіональному аспектах. Висвітлюється теоретико-методологічні проблеми політичного лідерства, ідеї лідерства в світовій політичній думці, формування політичного лідерства в сучасній Україні в умовах незалежності. Подано процес становлення політичних лідерів у країнах СНД і Балтії, Центральної і Східної Європи, висвітлені загальні закономірності й специфічні риси в порівнянні з тим, як відбувається це в нашій державі.