Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Бібліотека > Монографії

http://ipiend.gov.ua?mid=11&action=monograph_detail&monograph_id=94


Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.

Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.
Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 448 с.
ISBN 978-966-02-5312-4.

Пропонована Вашій увазі робота є збірником аналітичних доповідей Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України з ряду актуальних проблем суспільно-політичного розвитку України.

ЗМІСТ

Переднє слово

Доповідь І. Політичні зміни в Україні в контексті трансформаційної і модернізаційної парадигм: порівняльний аналіз

Доповідь ІІ. Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи

Доповідь ІІІ. Сучасна політична ідентичність населення України: джерела, прояви, тенденції (національний і регіональний вимір)

Доповідь IV. Вплив російського та європейського цивілізаційних чинників на етнополітичний розвиток України в умовах глобалізації

Доповідь V. Політичні аспекти міжконфесійних та між цивілізаційних відносин в Україні.

Доповідь VI. Суспільно-політичні чинники розвитку стосунків між Україною та Росією.

Доповідь VII. Кримськотатарський контекст соціальної інтеграції громадян України різних національностей, які проживають у Криму: виклики для держави.