Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 11 · 12 · 13 · 14 · 15 > 
Володимир Кулик “Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки”. Володимир Кулик “Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки”.
Володимир Кулик “Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки”, - “Критика”, Київ – 2010 ISBN 978-966-8978-39-5.

Книжку випущено в світ у рамках науково-видавничої програми Інституту Критики за сприяння Українського наукового інституту Гарвардського університету.

  Детальніше >>>
Белоусова І.А., Ваганов К.Г., Вовчок С.В., Гай-Нижник П.П. та ін. “ Банківська система України: виміри глобальної фінансової кризи. Експертно-аналітична доповідь ” Белоусова І.А., Ваганов К.Г., Вовчок С.В., Гай-Нижник П.П. та ін. “ Банківська система України: виміри глобальної фінансової кризи. Експертно-аналітична доповідь ”
Белоусова І.А., Ваганов К.Г., Вовчок С.В., Гай-Нижник П.П. та ін. “ Банківська система України: виміри глобальної фінансової кризи. Експертно-аналітична доповідь ” . - К.: Дорадо-друк, 2009. - 64 с. ISBN 978-966-207-713-1.

Експертно-аналітична доповідь виконана відповідно плану заходів Уряду по подоланню фінансової кризи в Україні і присвячена системному аналізу стану банківської системи України і розробці напрямів її реформування. Автори доповіді відомі вчені та фахівці в галузі банків та фінансів, правознавства, історії, соціології, економічної безпеки та державного управління.

  Детальніше >>>
Шаповал Юрій Іванович «Ілюстрована Енциклопедія України. Держава». Шаповал Юрій Іванович «Ілюстрована Енциклопедія України. Держава».
Шаповал Юрій Іванович «Ілюстрована Енциклопедія України. Держава». – «Балтія-Друк» - 159 с. ISBN 966-8137-52-3.

Серія видань знайомить з історією, державницькими традиціями, природою, культурою та побутом українського народу. Змістовна інформація, унікальні фотодокументи і яскравий дизайн роблять серію універсальною і цікавою будь-якому читачеві.

Енциклопедія складається з чотирьох книг:

  • Держава.
  • Культура.
  • Традиції.
  • Природа.

 

  Детальніше >>>
Кочубей Л.О. Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св. Володимира у 1834-1917 роках (на прикладі видань з природознавства) Кочубей Л.О. Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св. Володимира у 1834-1917 роках (на прикладі видань з природознавства)
Кочубей Л.О. Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св. Володимира у 1834-1917 роках (на прикладі видань з природознавства) \ Л.О. Кочубей. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 223 с. ISBN 978-966-439-226-3.

Введено до наукового обігу нові факти про видавничу діяльність Київського університету на основі недосліджених раніше документів Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, архівних фондів Центрального Державного історичного архіву України, Державного архіву м. Києва, Державного архіву Київської області.

Основну джерельну базу становлять видання самого Університету Св. Володимира: загально університетське періодичне видання «Университетские известия» (1861-1919), «Записки …» и «Труды …» наукових товариств Київського університету, а також дожовтневі періодичні видання Російської імперії – «Журнал Министерства Народного Просвещения», «Русская старина», «Киевские Губернские ведомости» тощо.

Для науковців, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією науки, української культури, видавничої діяльності в Україні.

  Детальніше >>>
Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. Рудич Ф.М. Політологія: Підручник.
Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: Либідь, 2009. – 480 с. ISBN 978-966-06-0550-3.

У підручнику розглянуто теорія і розвиток політичної науки від давнини до сучасності, головні поняття прикладної політології, висвітлено процес трансформації політичних систем у країнах СНД, Балтії, Центральної та Східної Європи, а також геополітичні проблеми в сучасному світі. В підручнику широко використано наукові розробки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, де працює автор.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами політології.

  Детальніше >>>
Ф.М.Рудич. Чи багато влади потрібно владі?. Ф.М.Рудич. Чи багато влади потрібно владі?.
Ф.М.Рудич. Много ли власти нужно власти? – Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2009 – 302 с. ISBN 978-966-00-0852-X.

Монографія підготовлена на основі результатів наукових досліджень, попередніх публікацій автора. У книзі розкриваються теоретичні проблеми політичної системи суспільства, тенденції становлення і реформування політичної системи сучасної України. На основі порівняльного аналізу, виявлення загальних рис і відмінностей показана трансформація політичних структур у країнах СНД і Балтії, Центральної і Східної Європи. У заключному розділі викладається одна з актуальних тем сучасності – геополітика як наука: теоретичний і прикладний контекст, місце і роль України в геополітичному світі.

Для професійних політиків, політологів, істориків, філософів, правознавців, викладачів і студентів вищих учбових закладів, усіх, хто цікавиться політичним життям країни.

  Детальніше >>>
Головченко В.І. Солдатенко В.Ф. Українське питання в роки Першої світової війни: Монографія. Головченко В.І. Солдатенко В.Ф. Українське питання в роки Першої світової війни: Монографія.
Головченко В.І. Солдатенко В.Ф. Українське питання в роки Першої світової війни: Монографія. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 448 с. ISBN 978-966-611-690-4.

У монографії на основі новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної історіографії, з широким використанням різноманітних джерел зроблено спробу комплексного аналізу українського питання як одного з найгостріших і, водночас, найзаплутаніших феноменів доби підготовки і здійснення Першої світової війни. Об’єктивно опинившись в епіцентрі глобального воєнного протистояння і катаклізму, Україна стала одним із головних об’єктів реалізації далекосяжних планів ворогуючих коаліцій, ключовим центром визрівання масштабних суспільних потрясінь, у ході яких визвольний рух переріс в українську національно-демократичну революцію, прискоривши процес відродження нації в різних сферах життя.

Для фахівців, студентства, усіх, хто цікавиться історією України.

  Детальніше >>>
Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки. У-4-х т.: Т.ІІ. Рік 1918. Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки. У-4-х т.: Т.ІІ. Рік 1918.
Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки. У-4-х т.: Т.ІІ. Рік 1918. – К., Світогляд, 2009, - 411 с. ISBN 978-966-8837-18-5 ISBN 978-966-8837-19-3.

«Рік 1918» є другою книжкою видання «Україна в революційну добу». В ній у хронологічній послідовності прослідковуються основні події, які наповнювали суспільно-політичне життя країни на одному з надзвичайно суперечливих етапів історичного поступу. Аналізуються й оцінюються державотворчі зусилля, які втілились у досвіді УНР доби Центральної Ради і доби Директорії, у запровадженні Гетьманату, створенні ЗУНР й паралельному функціонуванні УСРР. Викладено міркування і спостереження щодо історіографічного відтворення цілісної картини того, що сталося з Україною в рік калейдоскопічних змін і справді тектонічних суспільних зрушень.

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

  Детальніше >>>
Дергачов О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація. Дергачов О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація.
Дергачов О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація. – К., 2009. – 496 с. ISBN 978-966-02-5385-8.

У монографії аналізуються чинники формування України як суб’єкта міжнародних відносин, її політичної конкурентоспроможності, характер взаємодії з основними зовнішньополітичними партнерами.

Розраховано на дослідників проблем зовнішньої політики України.

  Детальніше >>>
Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.
Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 448 с. ISBN 978-966-02-5312-4.

Пропонована Вашій увазі робота є збірником аналітичних доповідей Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України з ряду актуальних проблем суспільно-політичного розвитку України.

  Детальніше >>>
< 11 · 12 · 13 · 14 · 15 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти