Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 11 · 12 · 13 · 14 · 15 > 
Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали. Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали.
Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – 928с. + 16с. іл.. ISBN 978-966-611-659-1.

У збірнику документів розкриваються державні, суспільно-політичні та військові аспекти діяльності української еміграції переважно на європейських теренах, відтворюються відносини між окремими її угрупуваннями та особами, мовою документів подаються характеристики чільних діячів українського політичного істеблішменту, їхнє прагнення використати тогочасні міжнародні обставини для відродження української самостійної держави.

Збірник складений із документів і матеріалів із фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань України – Колекції документів «Українського музею в Празі», фондів ЦК Компартії України та Компартії Західної України. Переважна більшість документів публікується вперше. У збірнику використані фотодокументи Центрального державного кінофотофоноархіву України ім.. Г.С.Пшеничного.

Розраховано на науковців, викладачів, представників сучасного політикуму, студентів, усіх, хто цікавиться політичною історією України та інших європейських країн XX сторіччя.

  Детальніше >>>
Солдатенко В.Ф. “Україна в революційну добу:Іст. есе-хроніки". Солдатенко В.Ф. “Україна в революційну добу:Іст. есе-хроніки".
Солдатенко В.Ф. “Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки: У 4-х т.: Т.1: Рік 1917. – Х.”: Прапор, 2008. – 560 с. ISBN 978-966-8690-96-9.

У виданні в хронологічній послідовності відтворюється розвиток історичних подій в Україні на переломному рубежі – у добу революцій 1917 – 1920 р.р.

Перша книга присвячена 1917 року, протягом якого відбувалися Лютнева і Жовтнева революції, розпочалася й набрала значних масштабів Українська національно-демократична революція. Розкривається взаємозв’язок, взаємовплив соціальних і національно-визвольних процесів, що останнім часом досліджуються здебільшого як самостійні, окремі об’єкти, порушуючи цілісність уяви про реальний досвід у усій його багатогранності й багатомірності.

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх хто цікавиться історією України.

  Детальніше >>>
Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом.
Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. - 398с. ISBN 978-966-02-4849-6.

Колективна монографія містить у собі результати соціологічного моніторингу мовної ситуації в Україні та проведеного на його основі аналізу особливостей прояву мовного чинника у процесах суспільної трансформації. В роботі розкрито історичні передумови, внутрішні та зовнішні чинники виникнення мовної проблеми в Україні, розглянуто правові та політичні механізми її вирішення, проаналізовано можливості досягнення консенсусної моделі функціонування найбільш поширених мов.

 

  Детальніше >>>
Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти. Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти.
Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти / За заг. ред. Ф.М.Рудича – К.: Парламентське вид-во, 2008. – 352с. ISBN 978-966-611-661-4.

Вийшла друком колективна монографія "Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти ".

  "> Детальніше >>>
Нагорна Л.П. "Регіональна ідентичність: український контекст." Нагорна Л.П. "Регіональна ідентичність: український контекст."
Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. - 405 с. ISBN 978-966-02-5022-2.

Вийшла друком монографія Нагорної Л.П. "Регіональна ідентичність: український контекст."

  "> Детальніше >>>
Закарпаття в етнополітичному вимірі Закарпаття в етнополітичному вимірі
Закарпаття в етнополітичному вимірі. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. - 682с. ISBN 978-966-02-4757-4.

Вийшла друком колективна монографія "Закарпаття в етнополітичному вимірі".

  "> Детальніше >>>
Кривошея В.В. Козацька еліта Гетьманщини. Кривошея В.В. Козацька еліта Гетьманщини.
Кривошея В.В. Козацька еліта Гетьманщини. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. - 452 с. ISBN 978-966-02-4850.

Вийшла друком монографія Кривошея В.В. "Козацька еліта Гетьманщини".

  "> Детальніше >>>
Верстюк В., Гай-Нижник П., Коник С. та ін. Науково-документальна збірка до 90 річчя запровадження державної служби в Україні. Верстюк В., Гай-Нижник П., Коник С. та ін. Науково-документальна збірка до 90 річчя запровадження державної служби в Україні.
Верстюк В., Гай-Нижник П., Коник С. та ін. Науково-документальна збірка до 90 річчя запровадження державної служби в Україні / Упоряд. А.Вишневський. - К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. - 124 с. ISBN 966-8918-11-8.

Вийшла друком колективна монографія Верстюк В., Гай-Нижник П., Коник С. та ін. "Науково-документальна збірка до 90 річчя запровадження державної служби в Україні".

  "> Детальніше >>>
ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ СОЛДАТЕНКО Біобібліографія ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ СОЛДАТЕНКО Біобібліографія
В.Ф.Солдатенко. Біобібліографія (Сер. "Біобібліографія вчених України"). – К.: 2008. – 76 с. + 1 с вкл. ISBN 978-966-02-4769-7.
Вийшла друком бібліографія Валерія Федоровича Солдатенка.   Детальніше >>>
Бевз Т. А. "Партія національних інтересів і соціальних перспектив ". Бевз Т. А. "Партія національних інтересів і соціальних перспектив ".
Бевз Т. А. Партія національних інтересів і соціальних перспектив (Політична історія УПСР) / Монографія. — К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. — 587 с. ISBN 978-966-02-4398-9.

Вийшла друком монографія Бевз Т. А. "Партія національних інтересів і соціальних перспектив ".

 
"> Детальніше >>>
< 11 · 12 · 13 · 14 · 15 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти