Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 11 · 12 · 13 · 14 · 15 > 
Верстюк В., Гай-Нижник П., Коник С. та ін. Науково-документальна збірка до 90 річчя запровадження державної служби в Україні. Верстюк В., Гай-Нижник П., Коник С. та ін. Науково-документальна збірка до 90 річчя запровадження державної служби в Україні.
Верстюк В., Гай-Нижник П., Коник С. та ін. Науково-документальна збірка до 90 річчя запровадження державної служби в Україні / Упоряд. А.Вишневський. - К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. - 124 с. ISBN 966-8918-11-8.

Вийшла друком колективна монографія Верстюк В., Гай-Нижник П., Коник С. та ін. "Науково-документальна збірка до 90 річчя запровадження державної служби в Україні".

  "> Детальніше >>>
ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ СОЛДАТЕНКО Біобібліографія ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ СОЛДАТЕНКО Біобібліографія
В.Ф.Солдатенко. Біобібліографія (Сер. "Біобібліографія вчених України"). – К.: 2008. – 76 с. + 1 с вкл. ISBN 978-966-02-4769-7.
Вийшла друком бібліографія Валерія Федоровича Солдатенка.   Детальніше >>>
Бевз Т. А. "Партія національних інтересів і соціальних перспектив ". Бевз Т. А. "Партія національних інтересів і соціальних перспектив ".
Бевз Т. А. Партія національних інтересів і соціальних перспектив (Політична історія УПСР) / Монографія. — К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. — 587 с. ISBN 978-966-02-4398-9.

Вийшла друком монографія Бевз Т. А. "Партія національних інтересів і соціальних перспектив ".

 
"> Детальніше >>>
Лобода Т.М. "Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька діяльність". Лобода Т.М. "Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька діяльність".
Лобода Т.М. "Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька діяльність" – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. – 238 с. ISBN .

Вийшла друком монографія Лободи Т.М. "Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька діяльність".

  "> Детальніше >>>
У кольорах «помаранчевої революції» У кольорах «помаранчевої революції»
У кольорах «помаранчевої революції» / Загальна редакція та упорядкування Ю.Шаповала. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОб» 2007 – 308 с. ISBN 966-7769-62-3.

У статтях, вміщених у книзі, викладені різні погляди на події, що їх переживає Україна з кінця 2004 року і були пов’язані з президентськими виборами. Інтерпретації, які пропонують автори статей, часом протилежні і неоднозначні, але їх об’єднує прагнення розібратися у сутності того, що сталося, артикулювати уроки, які мають винести політикум і суспільство з тих подій.

Розрахована на всіх, хто цікавиться політичною історією і політологією, на широке коло читачів.

  Детальніше >>>
Корупція в Україні – не політика. Монографія Корупція в Україні – не політика. Монографія
Корупція в Україні – не політика. Монографія / Журавський В.С., Михальченко М.І., Михальченко О.М. – К.: Фенікс, 2007. – 408 с. ISBN 978-966-651-451-9.

У монографії розглядається взаємозв’язок корупції в Україні з політикою, економікою, мораллю, правом та іншими сферами суспільного життя. Показується багатоаспектність корупції, її системний характер в Україні. Але, як доводять автори, вона є не політикою, а антиполітикою, яка роз’їдає державний механізм України, руйнує нормальні суспільні відносини, деформує сучасну українську політику, яка скерована на злагоду в країні, на економічне зростання і європейський вибір.

Книга розрахована на фахівців у сферах політики, права й міжнародних відносин, а також на широкий читацький загал.

  Детальніше >>>
Р.В. Балабан «Теорія виборчої системи». Р.В. Балабан «Теорія виборчої системи».
Р.В. Балабан «Теорія виборчої системи». – К.:Либідь, 2007. - 112 с. ISBN 978-966-06-0498-8.

У монографії викладено основи теорії та аналізу виборчої системи, подано історичну ретроспективу виборчого права та виборчої практики. Автор здійснює порівняльний політологічний аналіз виборчого законодавства низки європейських країн і країн СНД. Узагальнено електоральний досвід сучасної України та результати парламентських перегонів доби незалежності. Досліджується виборча система як комплекс взаємодій політичних інституцій та як елемент виборчої системи. Здійснено спробу системного критичного аналізу виборчого законодавства України. У підготовці видання використано досвід реальних виборчих кампаній.

Для політологів, істориків, правознавців, викладачів і абітурієнтів, тих, хто аналізує та реформує виборче законодавство, цікавиться політологічною проблематикою.

  Детальніше >>>
Марія Кармазіна. Президентство: український варіант. Марія Кармазіна. Президентство: український варіант.
Марія Кармазіна. Президентство: український варіант. – К. 2007. – 365 с. ISBN .
Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби
Вийшла друком монографія В.Ф.Солдатенка "Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби"   Детальніше >>>
Український вибір: політичні системи XX століття і пошук власної моделі суспільного розвитку. Український вибір: політичні системи XX століття і пошук власної моделі суспільного розвитку.
Український вибір: політичні системи XX століття і пошук власної моделі суспільного розвитку / В.Ф.Солдатенко (керівник). – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 576 с. ISBN 966-611-482-8.

Пропонована монографія є першою у вітчизняній історіографії спробою комплексного аналізу різних політичних систем, за яких упродовж всього XX ст. довелося існувати українству. Розглянуто становище українців у складі Російської та Австро-угорської імперій; запровадження альтернативних моделей державності, породжених революційною добою; республікансько-демократичної, радянської, авторитарно-монархічної, регіонально-консервативної. Досліджено шанси реалізації можливостей України в складі СРСР, проблеми життєдіяльності українців західного регіону під час вимушеного входження до Польщі, Румунії, Чехословаччини. Значну увагу приділено ставленню українців до планів розігрування «українського чинника» до і під час Другої світової війни, досвіду боротьби українства проти німецького окупаційного режиму.

Висвітлено також процес наростання в українському середовищі невдоволення обмеженим суверенітетом республіки в повоєнному СРСР, прагнення суспільства до повноцінної, незалежної державності.

Особливе місце відведено сучасній Україні – реформуванню політичної системи, суспільним трансформаціям останніх років, спробам подолати тоталітарні традиції і опанувати кращі цивілізаційні зразки державотворення.

  Детальніше >>>
< 11 · 12 · 13 · 14 · 15 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти