Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 11 · 12 · 13 · 14 · 15 > 
Зеленько Г.І. "Політична «матриця» громадянського суспільства: Досвід країн Вишеградської групи та України. " Зеленько Г.І. "Політична «матриця» громадянського суспільства: Досвід країн Вишеградської групи та України. "
Зеленько Г.І. Політична «матриця» громадянського суспільства: Досвід країн Вишеградської групи та України. – К.: Знання України, 2007. – 336 с. – Бібліогр.: 308-335. ISBN 978-966-316-190-7.

Пропонована монографія присвячена порівняльному аналізові (на прикладі країн Вишеградської групи та України) сукупності політико-правових інститутів та механізмів (ендогенного та екзогенного характеру), під впливом яких перехідні суспільства набувають рис громадянського. В роботі розглядається не стільки питання, безпосередньо пов’язані з існуванням і функціонуванням такого феномену, як громадянське суспільство, оскільки політико-правові питання, які, на перший погляд, тільки опосередковано стосуються загальної ситуації соціальної активності, однак за вмілого використання, можуть стати ефективними інструментами як для формування демократії, так і для переходу суспільства у якість громадянського.

Видання розраховане на політологів, істориків, політиків та усіх, хто цікавиться перебігом процесів становлення громадянського суспільства у країнах молодої демократії.

  Детальніше >>>
Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства. Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства.
Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства: іст., соціокульт., та та геополіт. чинники розвитку відносин між двома державами та народами/НАН України, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса ; редкол.: Ю.А. Л ISBN .
Вийшла друком колективна монографія "Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства" за результатами українсько-російського круглого столу   Детальніше >>>
Поляки в етнополітичних процесах на землях України у XX столітті Поляки в етнополітичних процесах на землях України у XX столітті
Калакура О.Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у XX столітті. — К.: Знання України, 2007. — 508 с. ISBN ISBN 978-966-02-4426-9.
Вийшла друком монографія О.Я. Калакури "Поляки в етнополітичних процесах на землях України у XX столітті".   Детальніше >>>
Гай-Нижник П. “Український Державний банк: історія становлення. Документи і матеріали (1917–1918 рр.)” Гай-Нижник П. “Український Державний банк: історія становлення. Документи і матеріали (1917–1918 рр.)”
Гай-Нижник П. “Український Державний банк: історія становлення. Документи і матеріали (1917–1918 рр.)” – К.: Цифра-друк, 2007. – 340 с. ISBN .

Вийшла друком монографія Гай-Нижник П. “Український Державний банк: історія становлення. Документи і матеріали (1917–1918 рр.)”

  Детальніше >>>
Левенець Ю.А. Виборчий процес: міфи і реалії. Левенець Ю.А. Виборчий процес: міфи і реалії.
Левенець Ю.А. Виборчий процес: міфи і реалії. – К: Бланк-Прес, 2006. – 180 с. ISBN .

Якщо у Вас немає проблем у спілкуванні з оточуючими, якщо все гаразд зі сприйняття Вашої особи людьми, якщо у Вас немає бажань, амбіцій, коштів, здоров’я і фізичної сили, щоб балотуватися на виборну посаду, пройти важним тернистим шляхом змагань і жорстокої боротьби, здолати суперників і стати депутатом ради будь-якого рівня, або президентом країни, то Вам не варто витрачати час на ознайомлення із цією книгою.

Але якщо більшість із вказаних чинників набувають для Вас суттєвого значення, бо Ви остаточно і твердо вирішили балотуватись на виборну посаду, то саме ця книга стане для Вас добрим порадником, путівником і наставником у досягненні мети.

  Детальніше >>>
Кочубей Л.О. Виборчі технології: політичний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України). Кочубей Л.О. Виборчі технології: політичний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України).
Кочубей Л.О. Виборчі технології: політичний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України): Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 280 с. ISBN 966–8602–35–8.

Монографія є однією із спроб комплексного дослідження сутності, стану та тенденцій розвитку виборчих технологій у сучасній Україні на прикладі виборів до парламенту. Проаналізовано понятійний апарат цього процесу, методи дослідження електорального простору. У роботі систематизовано існуючі підходи до визначення виборчих технологій та запропоновано авторське бачення їх змісту. Охарактеризовано форми негативних проявів у організації практики виборів в Україні, маніпулювання громадською думкою під час виборчого процесу.

Основні положення і висновки монографічного дослідження можуть бути використані політичними партіями, державними службовцями, громадсько-політичними діячами, членами виборчих комісій тощо.

  Детальніше >>>
Гай-Нижник П. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917–1930 рр.) Гай-Нижник П. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917–1930 рр.)
Гай-Нижник П. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917–1930 рр.). – К.: Цифра-друк, 2006. – 303 с. ISBN .
Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. (Нариси) Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. (Нариси)
Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. (Нариси). – К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2006. – 632 с. ISBN 966-7769-50-х.
Автори монографії простежили розвиток протоцивілізацій та цивілізацій, які існували на території сучасної України, з античних часів до виникнення давньоруської цивілізації Київської Русі, її трансформації у складі Литовсько-Польської держави та Речі Посполитої, створення козацької цивілізації і держави доби Богдана Хмельницького, функціонування української цивілізації у складі Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини, Радянського Союзу та виникнення сучасної української цивілізації доби незалежності.   Детальніше >>>
Шаповал Ю.І. Доля як історія Шаповал Ю.І. Доля як історія
Шаповал Ю.И. Доля як історія. – К.: Ґенеза, 2006. – 448 с.: іл. – Парал. тит. арк., анот. англ. ISBN .
Зібрані у книжці праці написані переважно у жанрі історико-наукової публіцистики. Більшість статей присвячено долям конкретних осіб у контексті подій XX століття. У цих текстах автор уникає споку­си писати про все потроху, зосереджуючись натомість лише на тих те­мах, на тих історичних періодах, які він добре знає, які резонують із подіями сучасності і є предметом гострих дискусій. Парадокси став­лення до начебто «канонізованих» діячів минулого, повернення «реп­ресованих» імен, голодомор початку 1930-х років, непроста амальга­ма польсько-українських взаємин часів Другої світової війни, ук­раїнські «акценти» цієї інфернальної події, історичні впливи і зна­чення дій представників сучасного українського політикуму - цих та багатьох інших складних проблем торкається автор, не нав'язуючи чи­тачеві власної думки, а радше запрошуючи до дискусії.   Детальніше >>>
Григорій Дашутін. Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна Григорій Дашутін. Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна
Григорій Дашутін. Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна. – К.: Академ-Прес, 2006. – 304 с. ISBN 966-95941-3-8.

У монографії аналізується процес створення і реалізації політичних ідеалів про­тягом історії людства. Особливу увагу приділено історико-політологічному аналі­зу європейських зразків ідеалів. У цьому контексті розглядаються політичні ідеа­ли Київської Русі, Росії та України. Здійснюється розгляд політичних ідеалів у ідеологічному та політичному ракурсах. Важливе місце посідає аналіз марксистських політичних ідеалів у різ­них версіях, а також різних моделей ідеалу пострадянської доби. Концептуально досліджується проблема розробки і здійснення політичного ідеалу в сучасній Україні.

  Детальніше >>>
< 11 · 12 · 13 · 14 · 15 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти