Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 16 · 17 · 18 · 19  
В.А. Войналович Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960–х років: політологічний дискурс. В.А. Войналович Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960–х років: політологічний дискурс.
В.А. Войналович Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960–х років: політологічний дискурс. – К.: Світогляд, 2005. – 741 с. ISBN 966-8837-04-5.

У монографії представлено результати комплексного дослідження політики Комуністичної партії і радянської держави щодо релігій та релігійних інституцій в Україні у 40 – 60 –х роках ХХ століття. На великому фактичному матеріалі, у тому числі вперше залученому до наукового обігу, розкривається природа, зміст і характер  еволюції цієї політики, специфіка її застосування як на різних історичних етапах, так і відносно всіх головних суб’єктів конфесійної сцени України того періоду. Детально досліджуються моделі політики, застосовані до Православної, Греко-католицької, Римо-католицької, Реформатської церков, стосовно протестантських деномінацій та юдейських спільнот. Аналізуються політичні механізми здійснення релігійної політики, задіяний правовий інструментарій, а також методи, які застосовував апарат тоталітарної держави для викорінення інституційованої релігійності та квазі - атеїстичної індоктринації населення тодішньої УРСР. Обґрунтовуються теоретико-методологічні засади дослідження проблеми, формулюються напрями подальшого наукового дослідження теми. Особливу увагу приділяється з'ясуванню  проблем у державно-церковних відносинах сучасної України, які є безпосереднім наслідком десятиліть радянської церковної політики.

Розрахована на науковців, релігійних діячів, політичних аналітиків, аспірантів, студентів соціально-гуманітарних спеціальностей.

  Детальніше >>>
Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне. Збірник статей Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне. Збірник статей
Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне. Збірник статей. – К.: Світогляд, 2005. – 186 с. ISBN 966-8837-05-3.
Збірник містить статті, в яких на основі матеріалів місцевої преси аналізуються найпоширеніші в регіонах погляди на проблеми, які входять до структури української національної ідеї. Зіставлено регіональні трактування подій української історії, шляхів вирішення економічних, соціальних, мовно-культурних, зовнішньополітичних питань, уявлення про національний ідеал.   Детальніше >>>
Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження) / Збірник статей Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження) / Збірник статей
Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження) / Збірник статей. – К.: ІПіЕНД, 2006, – 280 c. ISBN 966-02-39-89-0.
У збірнику вміщені статті, присвячені 125-річчю від дня народження видатного українського письменника, громадського та державного діяча Володимира Винниченка. Автори висвітлюють суспільно-політичні та історіософські погляди В. Винниченка, його революційну, громадську та державну діяльність на різних етапах життя.   Детальніше >>>
В.Ф. Солдатенко. Три Голгофи: політична доля Володимира Винниченка В.Ф. Солдатенко. Три Голгофи: політична доля Володимира Винниченка
В.Ф. Солдатенко. Три Голгофи: політична доля Володимира Винниченка. – К.: Світогляд, 2005. – 349 с. + 16 с. ілюстр. ISBN 966-8837-02-9.
Ця книга про одного із найяскравіших вітчизняних політичних діячів першої половини XX століття. Сьогодні він більше відомий як видатний письменник і драматург, автор глибоких етично-філософських трактатів. Його твори міцно ввійшли у скарбницю світового мистецтва, у надбання прогресивної суспільної думки. Однак всебічно обдарована особистість – В. Винниченко залишив не менш рельєфний і значимий слід в історії українського визвольного руху, національно-демократичної революції, зробив неоціненний внесок у справу торжества української ідеї, відрод­ження віковічної державності, масштабний розвій українства. Все своє свідоме життя він знаходився на вістрі соціальних і національних праг­нень рідного народу, перебував на самому гребені боротьби за удоскона­лення суспільних відносин. В політичній біографії В. Винниченка могутньо віддзеркалилися най­важливіші моменти непростого, суперечливого поступу українства на одному з найдоленосніших історичних рубежів. Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією України.   Детальніше >>>
В.О. Котигоренко. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації В.О. Котигоренко. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації
В.О. Котигоренко. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації. – К.: Світогляд, 2005. – 222 с. ISBN 966-8837-03-7.
У монографії представлені результати дослідження проблеми соціальної адаптації кримських татар, які повернулися й повертаються на батьківщину з місць депортації. Обґрунтовується необхідність та аналізуються шляхи розв’язання цієї проблеми на засадах відновлення і забезпечення громадянських прав репатріантів та їх інтеграції в спільну для всього багатоетнічного населення України систему економічних, культурних, соціально-психологічних, політичних і правових відносин, а також адаптації цих відносин до появи і активної ролі в них громадян кримськотатарської національності.
Розрахована на політиків, державних і громадських діячів, науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.   Детальніше >>>
Римаренко С.Ю. Права нації та права людини: між Сціллою та Харібдою Римаренко С.Ю. Права нації та права людини: між Сціллою та Харібдою
Римаренко С.Ю. Права нації та права людини: між Сціллою та Харібдою. – К.: Світогляд, 2005, – 78 с. ISBN 966-8837-04-5.
Написання та видання стало можливим завдяки підтримці Програми ім. Фулбрайта та Інституту ім. Кеннана

У книзі розглядаються питання взаємозв’язку індивідуальних та колективних прав, прав нації та прав людини. Центральну увагу приділено стану та перспективам розвитку етнонаціональної політики в Україні, проблемам самоідентифікації та самовизначення.
Розрахована на науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться питаннями етнополітики.

  Детальніше >>>
Пахарєв А.Д. Державне управління і кадрова політика в сучасній Україні. Навчальний посібник Пахарєв А.Д. Державне управління і кадрова політика в сучасній Україні. Навчальний посібник
Пахарєв А.Д. Державне управління і кадрова політика в сучасній Україні. Навчальний посібник. – К.: Світогляд, 2005. – 122 с. ISBN 966-02-8837-03-7.
У навчальному посібнику подано теоретичні і практичні аспекти формування і реалізації державної кадрової політики у сучасній Україні. Окремі теми присвячені питанням теорії, конституційних і правових засад державної служби, які поглиблюють знання з питань кадрової політики в умовах формування політичної системи. Видання розраховане на слухачів із спеціальностей "державне управління" і "державна служба". Ця книга може бути корисною працівникам органів державного управління та місцевого самоврядування.   Детальніше >>>
Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції
Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – К.: Сфера, 2005. – 220 с. ISBN 966-8782-12-7.
У збірці вміщено доповіді учасників Всеукраїнської наукової конференції, які висвітлюють загальні процеси у житті народів України під час війни, проблеми міжнаціональних відносин, історію національно-визвольних рухів, різні сторони національного життя. Досліджено також національну політику Радянського Союзу, нацистської Німеччини і держав Східної Європи на українських землях наприкінці 1930-х – на початку 1950-х років.   Детальніше >>>
Кучер В.І., Майборода О.М. Всесвітня історія. Новітній період (від початку Другої світової війни): Підручник для 11-кл. загальноосвіт. навч. закл. Кучер В.І., Майборода О.М. Всесвітня історія. Новітній період (від початку Другої світової війни): Підручник для 11-кл. загальноосвіт. навч. закл.
Кучер В.І., Майборода О.М. Всесвітня історія. Новітній період (від початку Другої світової війни): Підручник для 11-кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Ґенеза, 2005. – 416 с.: іл., карти ISBN 966-504-374-9.
Підручник з всесвітньої історії для 11-го класу загальноосвітньої школи.   Детальніше >>>
І.Ф.Курас. Біобібліографія. І.Ф.Курас. Біобібліографія.
І.Ф.Курас. Біобібліографія. (Сер. «Біобібліографія вчених України»). – К.: «Наукова думка», 2005. – 51 с. + 1 с вкл. ISBN 966-00-0402-8.
Видання відбиває основні етапи життя та науково-організаційної діяльності академіка НАН України, доктора історичних наук, професора Івана Федоровича Кураса. Покажчик літератури містить праці вченого.   Детальніше >>>
< 16 · 17 · 18 · 19  
На головну сторінку Карта сайту Контакти