Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 16 · 17 · 18  
Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції
Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – К.: Сфера, 2005. – 220 с. ISBN 966-8782-12-7.
У збірці вміщено доповіді учасників Всеукраїнської наукової конференції, які висвітлюють загальні процеси у житті народів України під час війни, проблеми міжнаціональних відносин, історію національно-визвольних рухів, різні сторони національного життя. Досліджено також національну політику Радянського Союзу, нацистської Німеччини і держав Східної Європи на українських землях наприкінці 1930-х – на початку 1950-х років.   Детальніше >>>
Кучер В.І., Майборода О.М. Всесвітня історія. Новітній період (від початку Другої світової війни): Підручник для 11-кл. загальноосвіт. навч. закл. Кучер В.І., Майборода О.М. Всесвітня історія. Новітній період (від початку Другої світової війни): Підручник для 11-кл. загальноосвіт. навч. закл.
Кучер В.І., Майборода О.М. Всесвітня історія. Новітній період (від початку Другої світової війни): Підручник для 11-кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Ґенеза, 2005. – 416 с.: іл., карти ISBN 966-504-374-9.
Підручник з всесвітньої історії для 11-го класу загальноосвітньої школи.   Детальніше >>>
І.Ф.Курас. Біобібліографія. І.Ф.Курас. Біобібліографія.
І.Ф.Курас. Біобібліографія. (Сер. «Біобібліографія вчених України»). – К.: «Наукова думка», 2005. – 51 с. + 1 с вкл. ISBN 966-00-0402-8.
Видання відбиває основні етапи життя та науково-організаційної діяльності академіка НАН України, доктора історичних наук, професора Івана Федоровича Кураса. Покажчик літератури містить праці вченого.   Детальніше >>>
Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи.
Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич: ВФ «Відродження», 2004. – 488 с. ISBN 966-538-148-2 (Опр.).

У монографії розглядаються загальні проблеми пізнання сучасних суспільств у світлі системно - цивілізаційної методології. Україна розглядається як новий, потужний гравець в Європі, доля якого ще визначається об’єктивним і суб’єктивним факторами світового і внутрішнього розвитку. Історія і сучасність, політика, економіка, ідеологія, людський потенціал, регіональний фактор – ці та інші детермінанти цивілізаційного становлення і розвитку України проаналізовані в аспекті оцінки місця і ролі нашої держави в сучасному світопорядку.

  Детальніше >>>
Гай-Нижник П.П. "Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського 29 квітня-14 грудня 1918 р.". Гай-Нижник П.П. "Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського 29 квітня-14 грудня 1918 р.".
Гай-Нижник П.П. "Фінансова політика уряду УкраїнськоїДержави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня-14 грудня 1918 р." - К., 2004 - 430 с. ISBN .

Вийшла друком монографія Гай-Нижник П.П. "Фінансова політика уряду УкраїнськоїДержави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня-14 грудня 1918 р."

  "> Детальніше >>>
Гай-Нижник П. "Документальні джерела і матеріали до історії фінансової політики уряду Української Держави (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)" Гай-Нижник П. "Документальні джерела і матеріали до історії фінансової політики уряду Української Держави (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)"

Вийшла друком монографія Гай-Нижник П.П. "Документальні джерела і матеріали до історії фінансової політики уряду Української Держави (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)"

  "> Детальніше >>>
Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт
Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт. – К.: Світогляд, 2004. – 722 с. ISBN 966-95360-4-3.
У монографії представлені результати дослідження етнічних протиріч і конфліктів в Україні, природа, зміст та динаміка яких зумовлені спадщиною комуністичної системи, специфікою розвитку етнодемографічної та етносоціальної структури українського су­спільства, особливостями вітчизняної економіки і політики, куль­тури і суспільної свідомості та психології, геополітичних і цивілізаційних викликів сучасності, активізацією етнічних спільнот у де­монструванні та обстоюванні своїх інтересів у процесі та після здо­буття Україною незалежності. Обґрунтовуються теоретико-методологічні засади дослідження теми, формулюються рекомендації щодо шляхів і механізмів розв'язання етнічних протиріч, запобі­гання їх переростанню у відкриті конфлікти та врегулювання кон­фліктних ситуацій. Розрахована на науковців, аспірантів, студентів гуманітарних спеціальностей, політиків, громадських діячів, актив етнічних гро­мад.   Детальніше >>>
Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики
Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. – К.: Світогляд, 2005. - 315 с. ISBN 966-8837-00-2.

У монографії висвітлюється взаємодія політики і мови крізь призму підходів, що утверджуються у процесі становлення нової субдисципліни в системі політичних наук – політичної лінгвістики. Книга вводить читача у складний світ дискурсів, комунікативної взаємодії, політичних метафор, ідентичностей, мовного регулювання. При цьому пошук «політики у мові і мови у політиці» ведеться із залученням напрацювань суміжних галузей наукового знання – етнополітології, лінгвокульторології, соціолінгвістики тощо.

Розрахована на політиків, науковців, журналістів, усіх, хто цікавиться проблемами політології й лінгвістики.

  Детальніше >>>
Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи
Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич: ВФ "Відродження", 2004. – 488 с. ISBN 966-538-148-2.

У монографії розглядаються загальні проблеми пізнання сучас­них суспільств у світлі системно-цивілізаційної методології. Україна розглядається як новий, потужний гравець в Європі, доля якого ще визначається об'єктивним і суб'єктивним факторами світового і внутрішнього розвитку. Історія і сучасність, політика, економіка, ідеологія, людський потенціал, регіональний фактор – ці та інші детермінанти цивілізаційного становлення і розвитку України про­аналізовані в аспекті оцінки місця і ролі нашої держави в сучасно­му світопорядку.

  Детальніше >>>
Перевезій В.О. Служіння Богу і народу: Українська греко-католицька церква між двома світовими війнами Перевезій В.О. Служіння Богу і народу: Українська греко-католицька церква між двома світовими війнами
Перевезій В.О. Служіння Богу і народу: Українська греко-католицька церква між двома світовими війнами. – К.: Світогляд, 2004. – 203 с. ISBN 966-96360-6-Х.
У монографії досліджується багатогранна праця ієрархії та духовенства Української греко-католицької церкви в період між світовими війнами на терені Галицької церковної провінції, яка опинилася в цей період у межах ІІ Речі Посполитої. Церква виконувала не лише богослужбові функції, а й стала важливим чинником суспільного життя.   Детальніше >>>
< 16 · 17 · 18  
На головну сторінку Карта сайту Контакти