Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
Михальченко М. Українська регіональна цивілізація: минуле, сьогодення, майбутнє. Монографія Михальченко М. Українська регіональна цивілізація: минуле, сьогодення, майбутнє. Монографія
Михальченко Н. Украинская региональная цивилизация: прошлое, настоящее, будущее. Монография. – К.: ИПиЭНИ имени И.Ф. Кураса НАН Украины, 2013. – 340 c. ISBN 978-966-02-6838-8.

В роботі здійснено історико-політичний аналіз української регіональної цивілізації. Показані істотні відмінності української та російської регіональних цивілізацій, їх етнічні складові, національних ідей та майбутнього.

  Детальніше >>>
Кочубей Л.О. PR у політичній сфері: Підручник. Кочубей Л.О. PR у політичній сфері: Підручник.
Кочубей Л.О. PR у політичній сфері: Підручник. – К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 472 с. ISBN 978-966-02-6749-7.

Даний підручник об’єднує ключові напрямки з розвитку та вивчення PR у політичній сфері, починаючи від основних засад PR у політичній сфері: принципів та етичних норм PR - діяльності, закінчуючи практикою PR - діяльності у політичній сфері. У підручнику детально розглядаються такі важливі питання, як: інструментарій PR, медіа-планування,  політична реклама, Інтернет у політичній комунікації тощо.

Оволодіння теорією і практикою дослідження політичного ринку, підготовки і проведення політичних виборів, розробкою іміджу політичних лідерів (партій), впровадження ефективних (і водночас етичних) PR - технологій – важлива складова підготовки фахівця з реклами та зв’язків із громадськістю. Дане видання може надати допомогу студентам при вивченні курсів «Політичні технології виборчих кампаній», «PR у політичній сфері», «Політологія». Книга також корисна викладачам, аспірантам та всім тим, хто цікавиться політикою й, зокрема, проблемами PR-технологій.

  Детальніше >>>
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II. Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II.
Михальченко Н., Андрущенко В. Украина разделенная в себе: от Леонидии к Виктории. Т.ІI. – К.: ИПиЭНИ имени И.Ф. Кураса НАН Украины, 2012. – 556 с. ISBN .

В роботі двох відомих суспільствознавців  здійснено історико-політичний та соціально-філософський аналіз нашої епохи. Показана роль політичних лідерів країни на окремих етапах розбудови незалежної України, дана оцінка діяльності таких суперечливих політичних фігур, як Л.Кравчук, Л.Кучма , В.Ющенко та В.Янукович. Здійснено критичне дослідження політичних, економічних і духовних процесів в Україні протягом останніх 25 років.

  Детальніше >>>
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.I. Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.I.
Михальченко Н., Андрущенко В. Украина разделенная в себе: от Леонидии к Виктории. Т.І. – К.: ИПиЭНИ имени И.Ф. Кураса НАН Украины, 2012. – 584 с. ISBN .

В роботі двох відомих суспільствознавців  здійснено історико-політичний та соціально-філософський аналіз нашої епохи. Показана роль політичних лідерів країни на окремих етапах розбудови незалежної України, дана оцінка діяльності таких суперечливих політичних фігур, як Л.Кравчук, Л.Кучма , В.Ющенко та В.Янукович. Здійснено критичне дослідження політичних, економічних і духовних процесів в Україні протягом останніх 25 років.

  Детальніше >>>
Адаптація України до переходу світ – системи від одно – до багато – полюсності: аналітична доповідь [за ред. М. Михальченка]. Адаптація України до переходу світ – системи від одно – до багато – полюсності: аналітична доповідь [за ред. М. Михальченка].
Адаптація України до переходу світ – системи від одно – до багато – полюсності: аналітична доповідь [за ред. М. Михальченка]. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012 – 120 с. ISBN 978-966-02-6786-2.

У аналітичній доповіді, підготовленій за результатами дослідження процесів адаптації України до переходу світ-системи від одно – до багато полюсності, здійснено аналіз теоретичних і практичних аспектів проблеми, пов’язаної з формулюванням нової структури світової системи. Окреслено загальні риси цієї структури, доведено, що її становлення є не результатом цілеспрямованої життєдіяльності, але й боротьби різних блоків, окремих держав. Це нерідко призводить до розгортання жорстокої конкурентної боротьби, загострення регіональних конфліктів. Автори дійшли висновку, що сучасний суспільний розвиток потребує не лише економічної і політичної модернізації, але й розробки нової національної стратегії, адаптованої до умов сучасної трансформації світ – системи, динаміки цивілізаційних змін, раціонального, послідовного, конструктивного, довгострокового і стійкого до можливої невизначеності чи зміни умов середовища плану конкретних дій, спрямованих на досягнення мети – розбудови незалежної, конкурентоздатної країни.
Авторський колектив запропонував моделі і можливі шляхи розв’язання проблем, зокрема, через осмислення змін, що відбуваються, реалізацію конкретних заходів реагування на виклики сучасності.

  Детальніше >>>
Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.). Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.).
Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.). – Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 432 с. ISBN 978-966-02-6549-3.

У монографії розкрито особливості політики Російської імперії щодо національних меншин Правобережжя України наприкінці XVIII – на початку XX ст. Проаналізовано зовнішні та внутрішні чинники політики російського царату в етнічній сфері, висвітлено діяльність інституцій державного управління та адміністративного контролю в етнополітичному просторі регіону, простежено основні принципи соціально-економічної, освітньої, церковно-релігійної політики Російської імперії та її вплив на етнодемографічні та етносоціальні процеси, становище поляків, росіян, євреїв, німців і чехів регіону.

Видання розраховане на істориків, широке коло читачів, які цікавляться етнонаціональними питаннями.

  Детальніше >>>
Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) / Монографія. Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) / Монографія.
Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) / Монографія. ISBN Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Дон.

У дослідженні проаналізовано процес становлення і розвитку поселенської структури населення Донбасу із визначенням найважливіших факторів, що обумовлювали її зміни.

Книга розрахована на викладачів, студентів, наукових співробітників, які цікавляться історією України.

  Детальніше >>>
Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.
Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 600 с. ISBN 978-966-02-6547-9.

Пропонована Вашій увазі робота є збірником аналітичних доповідей Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України з ряду актуальних питань суспільно-політичного розвитку України.

  Детальніше >>>
Бевз Т.А. Феномен «революція» - у дискурсах мислителів, політиків, науковців / Монографія Бевз Т.А. Феномен «революція» - у дискурсах мислителів, політиків, науковців / Монографія
Бевз Т.А. Феномен «революція» - у дискурсах мислителів, політиків, науковців / Монографія. – К., 2012. – 176 с. ISBN 978-966-02-6655-1.

У монографії розглядається еволюція терміну «революція» у суспільно-політичній думці: від астрономічного розуміння до політичного, а також «феномен» революції як певна множинність, яка виникає на перетині різних дискурсів (політичних, соціальних, релігійних, наукових). Революція досліджується як закономірна форма розвитку суспільства, яка викликана тими ж причинами, що і еволюція. Здійснена спроба оцінити революцію і саму ідею революції з точки зору  сьогодення з урахуваннями конкретно-історичних умов, у яких відбувалися революційні події або ж народжувалися ідея і образ революції.

  Детальніше >>>
Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення. Аналітична доповідь. Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення. Аналітична доповідь.
Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення. Аналітична доповідь. // За ред.. О.М.Майбороди. К.: ІПіНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2012б – 64 с. ISBN 978-966-02-6662-9.

У науково-аналітичній доповіді виходячи із прийнятого у політичній науці розуміння категорії солідаризму аналізується стан суспільної солідарності в Україні у його морально-психологічних проявах, насамперед таких як гуманістичні цінності і довіра, оцінюється роль найбільш впливових суспільних акторів у солідаризації країни, розглядаються перспективи втілення ідеї солідарного суспільства в українській державі.

  Детальніше >>>
< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти