Укр | Рус | Eng

 

Наукові записки

Наукові записки 3 (59)

Наукові записки 3 (59)
Наукові записки 3 (59)
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2012 / 3 (59) – 383 с.

СкачатьЗавантажити повну версію

ЗМІСТ

І. ПАРТІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Кармазіна М.С. Українська багатопартійність: становлення і розвиток

Яковлєв М.В. Проблема теоретизування в українських суспільствознавчих дисциплінах на прикладі досліджень політичних партій

Рибій О.В. Критерії та інші орієнтири для аналізу рівня інституалізації партійної системи та політичних партій в Україні

Зуйкова А.А. Конвертація партійного капіталу перед виборами: досвід політичної партії «Сильна Україна»

Бевз Т.А. Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» на старті парламентської виборчої кампанії 2012 р.

Гай-Нижник Н.П. Всеукраїнське об’єднання «Свобода» на стартів парламентських виборів 2012 р. (грудень 2011 р. – лютий 2012 р.)

Кохан Г.В. Аналіз програм політичних партій і діяльності громадських рухів на предмет корупційності кандидатів у депутати напередодні парламентських виборів 2012 р.

Яремчук В.Д. Комуністична партія України: аналіз виборчої стратегії та тактики (1994-2012 рр.)

Чабанна М.В. Опортуністична поведінка суб’єктів партійної діяльності

Мороко В.В. Законодавче закріплення статусу політичних партій на тлі політичного протистояння у Верховній Раді (90 – ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

Чуприй Л.В. Гуманітарні аспекти ідеології сучасних політичних партій

ІІ. ПОЛІТИКА І ВЛАДА В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Полунін О.В. Темпоральні процеси як базис для технології впливу на електоральний вибрір

Мельник Н.Т. Проблема державного суверенітету в умовах глобалізацій них процесів

Висоцький О.Ю. Причини та наслідки кризи віртуалізаційної моделі в Україні

Каращук М.Г. Інформаційна влада: сутність та особливості впливу

Квітка К.А. Медіатизація сучасного політичного життя

Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России и проблемы развития

Полтавець С.В. Форма державного правління на початковому етапі української національної революції середини XVII ст. (Ще раз про спосіб організації влади за гетьманування Б.Хмельницького)

Відомості про авторів


На головну сторінку Карта сайту Контакти