Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса

Бібліотека > Наукові записки

http://ipiend.gov.ua?mid=14&action=scholarly_detail&scholarly_id=22


Випуск 19, 2002

Випуск 19, 2002
Випуск 19, 2002

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 220 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 19/.
ISBN 966-02-2567-9.

Збірник науково-публіцистичних статей, об'єднаних дослідженням проблеми "Національні меншини України у XX ст.: регіональний аспект". Розглядаються етнонаціональна структура регіонів, певні особливості соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку етнічних спільнот України, їх місце і роль у регіональній політиці держави.

ЗМІСТ

  • Горбань Тетяна. Етнонаціональна структура регіонів України: динаміка розвитку
  • Галенко Олександр. Етнополітичний регіоналізм в сучасній Україні
  • Устименко Володимир. Етнополітичні процеси: стан та особливості їх прояву в регіональному розрізі
  • Макаренко Наталя. Регіональна політика України: етноправовий аспект
  • Калакура Олег. Етнокультурне життя регіонів України: тенденції розвитку
  • Войналович Віктор. Регіональні аспекти етноконфесійних процесів у сучасній Україні
  • Котигоренко Віктор, Панчук Май. Проблеми адміністративно-територіального устрою України у контексті особливостей етнонаціонального розвитку регіонів
  • ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ