Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса

Бібліотека > Наукові записки

http://ipiend.gov.ua?mid=14&action=scholarly_detail&scholarly_id=28


Випуск 25, 2004

Випуск 25, 2004
Випуск 25, 2004

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2004. – 460 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 25/.
ISBN 966-02-3299-3.

У збірнику подано статті, присвячені актуальним проблемам розвитку громадянського суспільства в Україні. В центр уваги поставлено питання співвідношення норм, вироблених в європейській традиції, та реалій вітчизняного політичного процесу.

ЗМІСТ

Курас Іван. Слово до читача

1. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
Рудич Фелікс. Громадянське суспільство та народовладдя: методологічний контекст
Михальченко Микола. Методологічні проблеми дослідження взаємодії соціально-правової держави і громадянського суспільства
Кресіна Ірина. Громадянське суспільство і проблеми народовладдя в Україні
Дашутін Григорій. Лібералізм у пошуках сучасного ідеалу держави
Пахарев Анатолий. Влияние политических элит и лидеров на процесс формирования и становление институтов гражданского общества
Траверсе Олег. Політичне лідерство і політичне керівництво в Україні як проблема історичної політології
Загородиш Юрій. Методологія вивчення громадянського суспільства: інституційний підхід
Цюрупа Михайло. Еволюція доктринальних поглядів на принципи громадянського суспільства у другій половині XX - на початку XXI ст.
Новакова Олена. Розвиток державної влади як механізму самоорганізації суспільства
Пащенко Віктор. Громадянське суспільство: предмет дослідження

II. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Дергачов Олександр. Критерії оцінки рівня демократичності державності
Малярчук В'ячеслав. Громадяни ЄС - європейські партії - європарламент: досвід і перспективи політичної комунікації
Барановський Фелікс. Європейська інтеграція як елемент глобалізаційного розвитку
Рудич Сергій. Швейцарія: суспільно-політичний устрій
Деменко Олександр. Інтеграція - феномен міжнародних відносин XXI ст.
Грубов Володимир. Німеччина: воєнна політика періоду "постнормалізації"

ІІІ. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: НОРМИ ТА РЕАЛІЇ
Щедрова Галина. Громадянське суспільство: прагнення та реалії
Зеленько Галина. Подолання політичного відчуження як умова формування громадянського суспільства в Україні
Ганжуров Юрій. ЗМІ як інститут громадянського суспільства
Рибачук Микола. Церква як інститут громадянського суспільства
Кононенко Наталія. Механізм участі елітних груп в ухваленні політичних рішень
Черленяк Іван. До питання формування відповідності цілей політичної та адміністративної реформи
Іванов Ігор. Реформа політичної системи - передумова консолідації української нації
Кочубей Лариса. Громадянське суспільство та виборчий процес в Україні
Ляшенко Тетяна. Соціальне партнерство: шлях до громадянської консолідації
Галушко Маргарита. Економічні підвалини соціальної структури і політичної системи суспільства в Україні
Кагляк Ярослава. Громадянське суспільство: аспект правосвідомості
Іванов Микола. Політична освіта молоді на сучасному етапі демократизації українського суспільства: проблеми та завдання
Кирюшко Микола. Роль організацій мирян у становленні громадянського суспільства в сучасній Україні
Кравченко Тамара. Сім'я та особливості її функціонування в умовах розбудови громадянського суспільства
Балабан Ростислав. У пошуках громадянського суспільства

IV. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
Щербенко Едуард. Феномен особистої думки в політичному дискурсі періоду перестройки"
Опанасюк Валентина. Державотворчі процеси в добу Хмельниччини: міжнародний аспект

ДАНІ ПРО АВТОРІВ