Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса

Бібліотека > Наукові записки

http://ipiend.gov.ua?mid=14&action=scholarly_detail&scholarly_id=4


Випуск 1, 1997

Випуск 1, 1997
Випуск 1, 1997

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут національних відносин і політології, 1997. – 128 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 1/.
ISBN 966-02-0196-6.

Випуск започатковує видання наукових записок Інституту національних відносин і політології НАН України. До збірника увійшли статті з актуальних проблем політології та етнології.

ЗМІСТ

 • Іван Курас. Етнонаціональні відносини і політика в науковому вимірі.
 • Фелікс Рудич. Політологія в Україні: теоретичний та прикладний контекст.
 • Ростислав Балабан. Принцип державного фінансування передвиборчих кампаній: порівняльний аналіз виборчого законодавства країн молодої демократії Центральної та Східної Європи
 • Наталія Кононенко. Інститут Президентства в Україні та Франції: порівняльний аналіз
 • Тетяна Ляшенко. Роль держави у системі соціального партнерства
 • Володимир Клименко. Розбудова армії: політологічний аспект духовності військового будівництва
 • Іван Варзар. Політолого-етнологічні аспекти інтерпретації буття національної ідеї в поліетнічному соціумі
 • Олена Кривицька. Етнонаціоналізм, дезінтеграція та шляхи національного примирення
 • Віктор Котигоренко. Про цивілізаційне дослідження етнонаціональних процесів
 • Віктор Войналович. Українська греко-католицька церква: з історії боротьби за легалізацію діяльностіь (друга половина 40-х – кінець 80-x pp. XX ст.)
 • Микола Рибачук, Петро Фещенко. Релігія і політика: проблеми взаємодії
 • Джеймс Мейс. Дисфункціональність, українського суспільства
 • Олесь Лісничук. Сучасне українське суспільство у контексті концепції багатоскладовості
 • Наталія Макаренко. Національні меншини в культурному житті України на початку XX ст.
 • Наталія Старовойтова. Гармонізація як потреба сучасного етнокультурного процесу