Укр | Рус | Eng

 

Наукові записки

1 · 2 · 3 · 4 · 5  
Наукові записки 41
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 41. (підсерія "Курасівські читання") – 267с. ISBN 9789666-02-5020-8.
Вийшов друком номер 41 "Наукових записок Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України". Детальніше >>>
Наукові записки 40
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 40. – 392с. ISBN 978-966-02-4851-9.
Вийшов друком номер 40 "Наукових записок Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України". Детальніше >>>
Наукові записки 39
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 39. – 332с. ISBN 978-966-02-4770-3.
Вийшов друком номер 39 "Наукових записок Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України". Детальніше >>>
Наукові записки 38
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 38. – 344с. ISBN 978-966-02-4758-1.
Вийшов друком номер 38 "Наукових записок Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України". Детальніше >>>
Наукові записки 37
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 37. – 367 с. ISBN 987-966-02-4630-8.
Вийшов друком номер 37 "Наукових записок Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України". Детальніше >>>
Наукові записки 36
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Редкол.: Ю.А. Левенець (голова) та ін. – Вип. 36 : Курасівські читання – 2007 : Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – К.: Знання України, 2007. ISBN 966-022-769-8.
Вийшов друком номер 26 "наукових записок Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України" за результатами Курасівських читань Детальніше >>>
Наукові записки 35
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 35. – 363 с. ISBN 978-966-02-4329-3.
Вийшов друком номер 35 Наукових записок Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України Детальніше >>>
Випуск 34, 2006
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 33. (підсерія "Курасівські читання") – 441 с. ISBN 966-02-2769-8 (серія), 978-966-024242-5 (Вип. 34).
Збірник містить статті з актуальних проблем етнополітології і виходить за результатами других Курасівських читань, що відбулися 3 жовтня 2006 р. на тему: "Етнополітична ситуація в Україні: питання теорії і практики" Детальніше >>>
Випуск 33, 2006
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 33. – 474 с. ISBN 966-02-2769-8 (серія), 966-02-4186-0 (Вип. 33).
У збірнику подано статті, присвячені актуальним проблемам етнополітики, теорії і практики розвитку громадянського суспільства в Україні. Особлива увага приділяється питанням політичної теорії та практики. Розрахований на науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами сьогодення. Детальніше >>>
Випуск 32, 2006
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2006. – Вип. 32. – 482 с. ISBN 966-02-2769-8 (серія), 966-02-4166-6 (Вип. 32).
Збірник містить статті, присвячені трансформаційним процесам ХХІ століття. Частина статей розкриває суть трансформаційних процесів в Україні через аналіз історичного досвіду. Значна увага приділяється також соціально-культурним трансформаціям та висвітленню нинішнього політичного процесу, зокрема новітнім методам дослідження політичної науки, проблема українського "середнього" класу, суперечностям становлення інституту президентства, громадянського суспільства, специфіці елітарності бюрократії, особливостям політичного лідерства та глобальним проблемам сучасності. Детальніше >>>
Випуск 31, 2006
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2006. – 161 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 31. ISBN 966-02-2769-8 (Серія), 966-02-4118-6 (Випуск).
Збірник є спеціальним випуском “Наукових записок”, що містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Пропаганда та “єврейське питання” в ЗМІ на окупованій нацистами території України, 1941 – 1944”, яку провів Український Центр вивчення історії Голокосту 21 – 22 лютого 2006 р. Конференція є частиною дослідницького проекту “Антисемітські доктрини в ЗМІ окупаційного періоду України: зони військової та цивільної німецької адміністрації, Трансністрія (1941 – 1944)”, що виконується Центром. Детальніше >>>
Випуск 30, книга 2, 2006
Наукові записки / Курасівські читання – 2005. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2006. – 469 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 30, кн. 2.
ISBN 966-02-2769-8 (серія)
ISBN 966-02-4027-9 (випуск)
ISBN 966-02-4029-5 (книга)
Збірник є спеціальним випуском "Наукових записок" та видається за матеріалами Курасівських читань, що відбулися 15 грудня 2005 року. У книзі 2 містяться статті з актуальних проблем політичної теорії і практики, зовнішньої політики та історичної політології. Детальніше >>>
Випуск 30, книга 1, 2006
Наукові записки / Курасівські читання – 2005. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2006. – 391 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 30, кн. 1.
ISBN 966-02-2769-8 (серія)
ISBN 966-02-4027-9 (випуск)
ISBN 966-02-4028-7 (книга)
Збірник є спеціальним випуском "Наукових записок" та видається за матеріалами Курасівських читань, що відбулися 15 грудня 2005 року. У книзі 1 містяться статті, присвячені пам’яті академіка І.Ф. Кураса та актуальним проблемам етнополітології. Детальніше >>>
Випуск 29, 2006
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2006. – 409 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 29/.
ISBN 966-02-2769-8 (серія)
ISBN 966-02-4027-9 (випуск)
Збірник містить статті з актуальних питань історії і сучасних проблем теорії та практики етнонаціональних, етноконфесійних і політичних відносин в Україні. Детальніше >>>
Випуск 28, 2005
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2005. – 385 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 28/. ISBN 966-02-3667-0.
Збірник містить статті, присвячені проблемі впливу військового фактора на українське державотворення протягом XVII — XX ст. Увага приділяється таким переломним віхам в історії українського народу, як гетьмансько-козацька доба XVII сіп., державотворчі процеси, пов'язані з Першою та Другою світовими війнами, національно-демократична революція 1917 – 1920 рр., сучасні процеси державного будівництва України. Детальніше >>>
Випуск 27, 2005
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2005. – 380 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 27/. ISBN 966-02-3666-2.
Збірник містить статті з актуальних питань теорії і практики політичного розвитку України, історії і сучасних особливостей етнонаціональних і етноконфесійних відносин на українських теренах, з політичних проблем всесвітньої історії зарубіжного етнополітичного, правового досвіду. Детальніше >>>
Випуск 26, 2004
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2004. – 347 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 26/. ISBN 966-02-3382-5.
У збірнику вміщені статті, присвячені вивченню відображення в українській політичній думці питань самоорганізації української нації в умовах бездержавності; через призму українського інтересу досліджуються різноманітні аспекти становлення, розвитку та занепаду політичних систем XX століття, зокрема у тих державних організмах, в яких перебувала розтята українська нація в різні часові періоди. Окрему увагу приділено новітнім методологічним підходам до аналізу політичної сфери і з врахуванням цього розглядається інститут президентства в сучасній Україні. Детальніше >>>
Випуск 25, 2004
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2004. – 460 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 25/. ISBN 966-02-3299-3.
У збірнику подано статті, присвячені актуальним проблемам розвитку громадянського суспільства в Україні. В центр уваги поставлено питання співвідношення норм, вироблених в європейській традиції, та реалій вітчизняного політичного процесу. Детальніше >>>
Випуск 24, 2003
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2003. – 364 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 24/. ISBN 966-02-3092-3.
Збірник містить статті з актуальних питань теорії і практики політичного розвитку України, історії і сучасних особливостей етнонаціональних і етноконфесійних відносин на українських теренах у контекстах зарубіжного етнополітичного, правового досвіду. Детальніше >>>
Випуск 23, 2003
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2003. – 335 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 23/. ISBN 966-02-2961-5.
Збірник містить статті, змістовно об'єднані дослідженням проблеми "Крим XX cm.: етнополітичний вимір", а також наукові розвідки з інших проблем політичної науки. Аналізуються історіографічні аспекти історичного, соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку етнічних спільнот Криму та інших регіонів України. Детальніше >>>
1 · 2 · 3 · 4 · 5  
На головну сторінку Карта сайту Контакти