Укр | Рус | Eng

 

Наукові записки

1 · 2 · 3 · 4 · 5  
Випуск 26, 2004
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2004. – 347 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 26/. ISBN 966-02-3382-5.
У збірнику вміщені статті, присвячені вивченню відображення в українській політичній думці питань самоорганізації української нації в умовах бездержавності; через призму українського інтересу досліджуються різноманітні аспекти становлення, розвитку та занепаду політичних систем XX століття, зокрема у тих державних організмах, в яких перебувала розтята українська нація в різні часові періоди. Окрему увагу приділено новітнім методологічним підходам до аналізу політичної сфери і з врахуванням цього розглядається інститут президентства в сучасній Україні. Детальніше >>>
Випуск 25, 2004
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2004. – 460 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 25/. ISBN 966-02-3299-3.
У збірнику подано статті, присвячені актуальним проблемам розвитку громадянського суспільства в Україні. В центр уваги поставлено питання співвідношення норм, вироблених в європейській традиції, та реалій вітчизняного політичного процесу. Детальніше >>>
Випуск 24, 2003
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2003. – 364 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 24/. ISBN 966-02-3092-3.
Збірник містить статті з актуальних питань теорії і практики політичного розвитку України, історії і сучасних особливостей етнонаціональних і етноконфесійних відносин на українських теренах у контекстах зарубіжного етнополітичного, правового досвіду. Детальніше >>>
Випуск 23, 2003
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2003. – 335 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 23/. ISBN 966-02-2961-5.
Збірник містить статті, змістовно об'єднані дослідженням проблеми "Крим XX cm.: етнополітичний вимір", а також наукові розвідки з інших проблем політичної науки. Аналізуються історіографічні аспекти історичного, соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку етнічних спільнот Криму та інших регіонів України. Детальніше >>>
Випуск 22, 2003
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2003. – 249 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 22/. ISBN 966-02-2769-8.
Збірник містить статті з актуальних питань теорії і практики політичного розвитку України, історії і сучасних особливостей етнонаціональних і етноконфесійних відносин на українських теренах у контекстах зарубіжного етнополітичного, правового досвіду. Детальніше >>>
Випуск 21, 2002
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 319 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 21/. ISBN 966-02-2611-Х.
Тематика пропонованого збірника охоплює коло питань, що належать до сфери політичного розвитку України та етнополітичної ситуації на її теренах, зокрема становлення української поліетнічної нації, державної етнонаціональної політики, вирішення проблем мігрантів та депортованих у минулому народів, впливу етноконфесійних відносин на політичну ситуацію у країні. Детальніше >>>
Випуск 20, 2002
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 284 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 20/. ISBN 966-02-2568-7.
У збірнику подано матеріали з загальнотеоретичних проблем політології, пов'язаних з розвитком громадянського суспільства в Україні і впливом, які чинять на цей процес світові тенденції глобалізації. Виділено рубрику "Студії молодих науковців", яка стала традиційною. Детальніше >>>
Випуск 19, 2002
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 220 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 19/. ISBN 966-02-2567-9.
Збірник науково-публіцистичних статей, об'єднаних дослідженням проблеми "Національні меншини України у XX ст.: регіональний аспект". Розглядаються етнонаціональна структура регіонів, певні особливості соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку етнічних спільнот України, їх місце і роль у регіональній політиці держави. Детальніше >>>
Випуск 18, 2002
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 309 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 18/. ISBN 966-02-2566-0.
Збірник містить наукові статті, в яких висвітлюються проблеми етнополітичної історії України, аналізуються різні політичні системи, в яких довелося функціонувати українству впродовж декількох століть. Предметом аналізу стали Литовсько-Польський період, Гетьманщина, часи перебування українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій, доба Української революції 1917–1920 pp., радянський період і сучасний розвиток України. Детальніше >>>
Випуск 17, 2002
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 253 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 17/. ISBN 966-02-2222-X.
Збірник містить наукові статті, в яких висвітлюються проблеми історії та культури українського єврейства, україно-єврейських взаємин. Окремі статті присвячені історії науки, етноконфесійним відносинам тощо. Детальніше >>>
Випуск 16, 2001
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2001. – 394 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 16/. ISBN 966-02-2162-2.
У збірнику подано матеріали про політичну систему України, вірогідні напрями її реформування на сучасному етапі. У цьому контексті аналізуються теоретичні та прикладні аспекти становлення в Україні інститутів правової держави і громадянського суспільства. Розглядаються актуальні політологічні проблеми. Окремий розділ присвячено місцю України у сучасному геополітичному просторі. Виділена рубрика, що стає традиційною, "Студії молодих науковців". Детальніше >>>
Випуск 15, 2001
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2001. – 294 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 15/. ISBN 966-02-2088-х.
Збірник сформований за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Національно-культурне відродження і державотворчий процес в Україні: надбання та перспективи", що відбулася 28 березня 2001 року в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Детальніше >>>
Випуск 14, 2000
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 246 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 14/. ISBN 966-02-1869-9.
Збірник науково-публіцистичних статей, в яких досліджуються проблеми соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку етнічних груп України у XVIII – XX століттях. Детальніше >>>
Випуск 13, 2000
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 287 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 13/. ISBN 966-02-1745-5.
Збірник містить статті з етнополітичної історії України, присвячені проблемі аналізу існуючих регіональних відмінностей між Сходом та Заходом України, причин їх виникнення та наслідків. У них висвітлюються особливості процесу формування української політичної нації наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., актуальні проблеми історії національної революції, боротьби за соборну Українську державу 1917–1920 років, розвитку української нації на сучасному етапі. Детальніше >>>
Випуск 12, 2000
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 298 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 12/. ISBN 966-02-1643-0.
У збірнику подано наукові статті, які торкаються важливих питань етнополітології та релігієзнавства. Детальніше >>>
Випуск 11, 2000
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 364 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 11/. ISBN 966-02-1615-7.
У збірнику представлені ґрунтовні матеріали про стан і розвиток політології в Україні на сучасному етапі. Опубліковані перші результати досліджуваної теми "Україна – держави Центральної та Східної Європи в новому геополітичному просторі: варіанти політичної модернізації". Виділена нова рубрика: "Студії молодих науковців". Детальніше >>>
Випуск 10, 2000
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 256 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 10/. ISBN 966-02-1496-0.
Збірник наукових статей, в яких висвітлюються проблеми історії та культури українського єврейства, україно-єврейських взаємин. Крім цього збірник містить матеріали, присвячені формуванню української національної ідеї та міжетнічних взаємин у різні історичні періоди на теренах України. Детальніше >>>
Випуск 9, 1999
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. – 300 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 9/. ISBN 966-7215-01-4.
Збірник науково-публіцистичних статей, в яких досліджуються проблеми державотворчих процесів в Україні новітнього часу, соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку українського народу. Детальніше >>>
Випуск 8, 1999
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. – 200 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 8/. ISBN 966-02-0797-2.
Збірник науково-публіцистичних статей, в яких досліджуються проблеми соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку етнічних груп України, їх місця і ролі в державотворчих процесах минулого і сьогодення. Детальніше >>>
Випуск 7, 1999
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. – 286 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 7/. ISBN 966-02-0734-4.
Збірник містить статті з історіографії та етнополітичної історії України, відтворює ідейно-політичні процеси Української революції, проблеми історичної генеалогії. Детальніше >>>
1 · 2 · 3 · 4 · 5  
На головну сторінку Карта сайту Контакти