Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Журнал > Сучасна українська політика

http://ipiend.gov.ua?mid=149&action=politic_detail&politic_id=11


«Політичний менеджмент» №3 – 2004.

«Політичний менеджмент» №3 – 2004.
Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. –2004. – № 3. – 194 с.
ISBN ISSN 2078-1873.

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ І ПОЛІТИЧНА ПРАКТИКА

Володимир Рябіка. Формування "середнього класу" в умовах сучасного суспільного розвитку

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Юрій Загородній. Дослідження громадянського суспільства: модель нормативних досягнень

Наталія Латигіна. До визначення феномена демократії

Юрій Ганжуров. Контент-аналіз у політичних дослідженнях преси

ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

Марія Кармазіна. Інститут президентства: походження та сутність феномена

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Сергій Мосов, Оксана Рублюк. Принципи самоорганізації в державному управлінні суспільними процесами

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Віктор Пащенко. Моделі нормативного обгрунтування "громадянськості"

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА

Тетяна Кремешна. Статус жінки в суспільстві як дзеркало його цивілізованості

ПОЛІТИКА І ЕКОНОМІКА

Іван Бідзюра. Держава в умовах розгортання системних реформ

ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Вікторія Полянська. Символічна політика: сутність, структура, умови реалізації

VOX POPULI

Володимир Барабаш. Інституціалізація молодіжного руху України

Ольга Пищуліна. Особливості боротьби з корупцією у сфері вищої освіти

Андрій Зоткін. Ставлення населення України і Польщі до інститутів влади

ПОСТКОМУНІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Володимир Фісанов. Криза "совєтології" і пошуки нових підходів

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

Антон Шинкарук. Нові соціально-інформаційні системи Франції

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ірина Алексеєнко. Світові цивілізації в історичній динаміці

МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ

Аліна Бабієва. Катастрофогенний чинник політичного насилля

СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ

Юрій Шайгородський. Електоральні настрої: травень 2004