Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Журнал > Сучасна українська політика

http://ipiend.gov.ua?mid=149&action=politic_detail&politic_id=13


«Політичний менеджмент» №5 – 2004.

«Політичний менеджмент» №5 – 2004.
Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2004. – № 5. – 182 с.
ISBN ISSN 2078-1873.

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Георгій Почепцов. Динаміка віртуального простору в рамках віртуальної війни і революції

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Олександр Майборода. Нації етнічні і політичні: оманливе розрізнення

Олег Хорошилов. Українська політична нація: сценарій конституювання

Тетяна Татаренко. Етнічні кордони і міжетнічна толерантність

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Алла Сіленко. Інфокомунікаційні технології та розвиток громадянського суспільства

Агія Нахчеванли. Тенденції розвитку громадянського суспільства в Азербайджані

Володимир Анікін. Державна етнополітика та формування громадянського суспільства

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Анатолій Волинський. Ідеологічна структуризація суспільних політичних інтересів

Іван Шаблінський. "Агресія" і "насильство" - поняття не тотожні

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

Юрій Ганжуров. Парламентаризм як об'єкт електоральної комунікації

ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

Олександр Шаян. Деякі  аспекти встановлення урядового порядку денного

ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА

Олена Романова. Релігійний фактор у політичному просторі США

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ігор Ткаченко. Центральна Азія як зона перетину інтересів конкуруючих держав

ІСТОРІОГРАФІЯ

Марія Кармазіна. Інститут президентства в Україні: стан і перспективи досліджень

МЕТОДИКА

Олексій Картунов, Ольга Маруховська. Політичний маркетинг і менеджмент

ОБМІН РЕПЛІКАМИ

Віктор Пащенко. Громадянська освіта і визначення поняття "політика" 

Микола Іванов. Свій висновок підтверджую