Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Журнал > Сучасна українська політика

http://ipiend.gov.ua?mid=149&action=politic_detail&politic_id=17


«Політичний менеджмент» №1 – 2005.

«Політичний менеджмент» №1 – 2005.
Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2005. – № 1. – 174 с.
ISBN ISSN 2078-1873.

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Володимир Горбатенко. Постмодерн і трансформація ціннісної основи людського буття

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Антон Кіссе. Новітні концепції етнічного конфлікту: сутність і типологія

Наталія Пашина. Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Федір Медвідь. Українська національна ідея як детермінанта державотворчих процесів

Людмила Пашко. Мотиваційна криза держслужбовців: причини і наслідки

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Олег Хорошилов. Український варіант демократизації

Віктор Андрущенко, Ірина Табачек. Формування особистості вчителя в сучасних умовах

Ігор Рейтерович. Політичний вимір діяльності ФПГ у державах перехідного типу

СОЦІОЛОГІЯ

Ольга Куценко. Структурування інтересів економіко-політичних еліт у процесі ринкових перетворень в Україні

Олена Лісеєнко. Динаміка політичного капіталу в Україні

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Юлія Комарова. Деякі аспекти аналізу структурної самоорганізації політичної системи

ПАРТОЛОГІЯ

В'ячеслав Сергеєв. Стратегічне управління політичними партіями

ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА

Олена Романова. Релігія в державних школах США: протистояння чи взаємодія?

СВІТОВІ ПРОЦЕСИ

Олег Маруховський. Переваги та вади інформаційного суспільства

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Василь Сакович. Антиглобалізм: стан і перспективи

Євгенія Тихомирова. Лобізм як складова міжнародного PR

Камілі Дріс, Василь Чигринов. Засади демократизації політичного режиму Марокко

МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ

Сергій Телешун. Сучасний тероризм – українські реалії