Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Журнал > Сучасна українська політика

http://ipiend.gov.ua?mid=149&action=politic_detail&politic_id=19


«Політичний менеджмент» №5 – 2005.

«Політичний менеджмент» №5 – 2005.
Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2005. – № 5. – 186 с.
ISBN ISSN 2078-1873.

ЗМІСТ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Фелікс Рудич. Геополітичний вимір президентських виборів 2004 року

Ірина Павленко. Правовий статус опозиції

Вадим Богайчук. Політика і армія: проблеми взаємозв'язку

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Олександр Фісун. Типології політичних систем: основні підходи

Лариса Лойко. Типологічне позиціювання національних організацій в інституціональній структурі громадянського суспільства

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Алла Сіленко. Соціально-політичні наслідки інформаційної революції

Олексій Голобуцький. Концепція електронного урядування і сучасні потреби України

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Сергій Червонописький. "Афганська проблема" і політичний волюнтаризм

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Ніна Нижник, Людмила Пашко. Управлінська культура: теоретичне поняття чи  управлінська поведінка?

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Олександр Лисенко. Кабінет Міністрів України: становлення і функціонування (1990 - 1995 рр.)

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Віталій Карнаух. Принципи організації публічно-владних відносин у місцевому самоврядуванні

ПРАВОВА КУЛЬТУРА

Володимир Носков, Анатолій Кальянов, Ольга Єфросиніна. Правосвідомість у соціально-політичному розвитку людини

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Микола Дмитренко. Особливості сучасної української політичної культури: проблема визначення

ГЕОПОЛІТИКА

Марина Шульга. Поняття геополітичного образу в сучасній російській геополітиці

Кирило Галушко. Системні чинники самовідновлення близькосхідного конфлікту

КОНФЛІКТОЛОГІЯ

Аліна Бабієва. Політичне насилля: теоретичний аспект

ПОСТАТІ

Михайло Нагорняк. Томаш Гаррі Масарик про державотворчі процеси в Україні в першій половині XX століття