Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Журнал > Сучасна українська політика

http://ipiend.gov.ua?mid=149&action=politic_detail&politic_id=6


«Політичний менеджмент» №1 – 2003.

«Політичний менеджмент» №1 – 2003.
Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2003. – № 1. – 144 с.
ISBN ISSN 2078-1873.

ЗМІСТ

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

ТЕОРІЯ

Фелікс Рудич. Політична наука в Україні: стан і перспективи

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Микола Михальченко. Українська регіональна цивілізація

Олег Горенко. Державотворчий прагматизм у відкритому суспільстві

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Юрій Шайгородський. Світоглядні системи: потреба синтезу

ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Микола Головатий. Мистецтво здобувати владу

ПОЛІТИКА І ЕКОНОМІКА

Микола Василенко. Менеджмент у контексті інноваційної моделі розвитку

VOX POPULI

Олександр Вишняк. Технологія та результати дослідження громадської думки

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Лілія Юрженко, Юрій Шепіло. Конструювання моделі соціальної держави

Віталій Перевезій. Відносини держави і церкви в контексті побудови громадянського суспільства

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Ганна Палій. Формування української політичної нації

КОНФЛІКТОЛОГІЯ

Олексій Картунов, Ольга Маруховська. І спокій тільки сниться!

УКРАЇНА І СВІТ

Наталія Орінчай. Новий вимір співробітництва з Європейським Союзом

АСПЕКТИ  ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Іван Шаблінський. Розуміння сили

МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ

Григорій Токаревський. "Собаки пекла" повертаються

НА ПЕРЕТИНАХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Володимир Кушніренко. Ісламське суспільство та його вестернізація