Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Журнал > Сучасна українська політика

http://ipiend.gov.ua?mid=149&action=politic_detail&politic_id=9


«Політичний менеджмент» №1 – 2004.

«Політичний менеджмент» №1 – 2004.
Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2004. – № 1. – 178 с.
ISBN ISSN 2078-1873.

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ

Олександр Тягло. Українська наука про політику. Спроба оцінки потенціалу

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Михайло Степико. Українська політична нація: проблеми становлення

ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

Володимир Горбатенко. "Аналіз майбутнього" та його роль в управлінні соціально-політичними процесами

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Анатолій Волинський. Стадії  політичного процесу

Вадим Курілло. Про деякі базові засади латентології як науки

Ірина Юрченко. Феномен  політичного  лідерства

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Іван Бідзюра. Етапи і перспективи системних реформ в Україні

ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ

Микола Рибачук, Іван Шкурат. Історичні аспекти становлення виборчої

системи України

ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Лариса Кочубей. Методи соціально-психологічного впливу на електорат

ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА

Олег Білоус. Соціоісторичний аспект релігійності людства

Оксана Рублюк. Перспективи реформування державно-церковних відносин

СОЦІОЛОГІЯ

Лілія Юрженко. Соціально-політичні конструктивні зміни як умова

демократичного транзиту

Андрій Бова. Transparency International: індекс сприйняття корупції

НАУКОВА СПАДЩИНА

Василь Мойсієнко. Ліберальна концепція держави Максима Ковалевського

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Тетяна Кремень. Еволюція поглядів на державний суверенітет

ІСЛАМСЬКИЙ ФАКТОР

Володимир Кушніренко. Основні міжнародно-правові принципи шаріату