Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Новини

http://ipiend.gov.ua?mid=16&action=news_detail&new_id=119


Р.В. Балабан «Теорія виборчої системи». Р.В. Балабан «Теорія виборчої системи».

18-06-2010 12:19

На сайті розміщено інформацію про монографію Р.В. Балабана «Теорія виборчої системи».

Детальніше