Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Новини

http://ipiend.gov.ua?mid=16&action=news_detail&new_id=128


Нагорна Л.П. "Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики." Нагорна Л.П. "Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики."

25-08-2010 12:38

На сайті розміщена повна версія монографії  Нагорної Л.П. «Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики».

Детальніше