Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Новини

http://ipiend.gov.ua?mid=16&action=news_detail&new_id=147


Михальченко М.І. Постколоніальний синдром на пострадянському просторі: порівняльний аналіз

18-01-2011 10:37

Публікуємо статтю члена-кореспондента НАН України, завідувача відділу Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Миколи Михальченка «Постколоніальний синдром на пострадянському просторі: порівняльний аналіз».

Детальніше