Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Новини

http://ipiend.gov.ua?mid=16&action=news_detail&new_id=170


Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань.

17-11-2011 17:18

На сайті розміщена повна версія монографії Нагорноої Л.П. «Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань».

Детальніше