Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Новини

http://ipiend.gov.ua?mid=16&action=news_detail&new_id=188


Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти. Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти.

06-05-2012 09:01

Вийшла друком монографія Ляшенко Т.М. «Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти».

Детальніше