Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Новини

http://ipiend.gov.ua?mid=16&action=news_detail&new_id=193


Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії. Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії.

24-08-2012 08:28

Вийшла друком монографія Нагорної Л.П. «Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії.»

Детальніше