Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Новини

http://ipiend.gov.ua?mid=16&action=news_detail&new_id=194


Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри.

03-09-2012 12:29

На сайті розміщено інформацію про збірник наукових праць "Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри."

Детальніше