Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Новини

http://ipiend.gov.ua?mid=16&action=news_detail&new_id=196


Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії. Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії.

14-10-2012 10:10

На сайті розміщена повна версія книги  Нагорної Л.П. «Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії.»

Детальніше