Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Новини

http://ipiend.gov.ua?mid=16&action=news_detail&new_id=225


Бренер І.С., Заремба А.В. Біробіджанський проект в наукових дослідженнях. Цінності та інтереси в історії Єврейської автономної області. Бренер І.С., Заремба А.В. Біробіджанський проект в наукових дослідженнях. Цінності та інтереси в історії Єврейської автономної області.

06-11-2013 13:54

Вийшла з друку монографія Бренер І.С., Заремби А.В. «Біробіджанський проект в наукових дослідженнях. Цінності та інтереси в історії Єврейської автономної області»

Детальніше