Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Новини

http://ipiend.gov.ua?mid=16&action=news_detail&new_id=226


Заремба О.В., Федоренко О.А. Геополітичні ідеї та гіпотези в українській політичній думці ХХ – початку ХХІ століття. Заремба О.В., Федоренко О.А. Геополітичні ідеї та гіпотези в українській політичній думці ХХ – початку ХХІ століття.

06-11-2013 14:51

Вийшла з друку монографія Заремба О.В., Федоренко О.А. “Геополітичні ідеї та гіпотези в українській політичній думці ХХ – початку ХХІ століття”

Детальніше