Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Новини

http://ipiend.gov.ua?mid=16&action=news_detail&new_id=244


Нагорна Л.П. Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлективний потенціал. Нагорна Л.П. Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлективний потенціал.

01-06-2014 09:49

Вийшла з друку монографія Нагорної Л.П. «Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлективний потенціал»

Детальніше