Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Новини

http://ipiend.gov.ua?mid=16&action=news_detail&new_id=264


Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Колективна монографія. Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Колективна монографія.

26-02-2015 07:56

Вийшла з друку колективна монографія «Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві»

Детальніше