Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Новини

http://ipiend.gov.ua?mid=16&action=news_detail&new_id=266


Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь. Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь.

19-05-2015 19:09

Вийшла з друку аналітична доповідь «Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь»

Детальніше