Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Новини

http://ipiend.gov.ua?mid=16&action=news_detail&new_id=325


Ротар Н.Ю. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Чернівців. Ротар Н.Ю. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Чернівців.

20-04-2017 04:26

Вийшла з друку монографія Ротар Н.Ю. «Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Чернівців»

Детальніше