Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Новини

http://ipiend.gov.ua?mid=16&action=news_detail&new_id=359


В.Ф. Солдатенко “Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917-1920 рр.” В.Ф. Солдатенко “Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917-1920 рр.”

27-12-2017 05:38

Вийшла з друку монографія В.Ф. Солдатенка «Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917-1920 рр.»

Детальніше