Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Новини

http://ipiend.gov.ua?mid=16&action=news_detail&new_id=367


Шаповал Ю.І. Торкнутись історії. Шаповал Ю.І. Торкнутись історії.

11-02-2018 05:24

Вийшла з друку монографія Шаповал Ю.І. “Торкнутись історії”

Детальніше