Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Новини

http://ipiend.gov.ua?mid=16&action=news_detail&new_id=388


Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь. Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь.

21-06-2018 07:52

Вийшла з друку національна доповідь «Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь»

Детальніше