Укр | Рус | Eng

 

Новини

< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 >
Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.
Бевз Т.А. Феномен «революція» - у дискурсах мислителів, політиків, науковців / Монографія
Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення. Аналітична доповідь.
Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): навчальний посібник
Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України (Монографія.)
Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку:  матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 листопада 2011 р.
Наукові записки 2 (58)
«Сучасна українська політика» №27
Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії.
Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 – х – початок 2012 рр.).
Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри.
Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії.
Наукові записки 3 (59)
Наукові записки 1 (57)
«Сучасна українська політика» №26
Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти.
Православ’я – цивілізаційний стрижень слов’янського світу: Збірник наукових праць.
Наукові записки 6 (56)
Наукові записки 5 (55)
< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 >
На головну сторінку Карта сайту Контакти