Укр | Рус | Eng

 

Анонси подій

ХІІІ Жовтневі читання на тему: "Революції в політичній історії України."

09-06-2017 10:44

10 жовтня 2017 р. в Інституті політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України відбудуться

ХІІІ Жовтневі читання

на тему:

Революції в політичній історії України

для обговорення пропонуються наступні питання:

  1. Революційні біфуркації: причини, чинники, наслідки
  2. Революційні інструменти: радикалізм, екстремізм, поміркованість
  3. Революційні очікування і результати: соціальний і національний  аспекти
  4. Революційні актори: рухи, партії, організації, лідери
  5. Революційні імпульси на зовнішньополітичне оточення

Вимоги до публікацій

  • до опублікування приймаються роботи за темою конференції,
  • обсяг матеріалів не повинен перевищувати 20 000 знаків з пробілами
  • статті мають містити анотації українською та англійською мовами. При цьому англомовна анотація повинна будуватися за такою схемою: прізвище та ім’я автора – назва роботи – текст анотації - ключові слова. Україномовна анотація містить лише текст анотації та ключові слова (ім’я автора та назва роботи виносяться у заголовок)
  • Посилання у тексті подаються за таким зразком: [7, с.123], де 7 – номер джерела за списком, 123 – сторінка. Список використаних джерел та літератури – після основного тексту, подається в порядку появи у тексті.

Редколегія залишає за собою право відбору статей до друку без пояснень авторам.

Заявки про участь у конференції (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання, тема виступу)та тексти публікацій надсилати за адресою vp@ipiend.gov.ua до 3 жовтня 2017 р.

Довідки за телефоном 285 - 70 - 49

На головну сторінку Карта сайту Контакти