Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Анонси подій

http://ipiend.gov.ua?mid=17&action=events_detail&event_id=