Укр | Рус | Eng

 

Відгуки опонентів

Відгук офіційного опонента, доктора політичних наук, професора, провідного наукового співробітника відділу теоретичних і прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Зеленько Г.І. на дисертацію Стельмах Вікторі Олександрівни "Політична соціалізація молоді країн Вишеградської групи на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 - політичні інститути і процеси

Відгук офіційного опонента, доцента кафедри політології і соціології ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", кандидата політичних наук Лисенко Ю.В. на дисертацію Стельмах Вікторі Олександрівни "Політична соціалізація молоді країн Вишеградської групи на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 - політичні інститути і процеси

Відгук офіційного опонента, доктора політичних наук, професора, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Круглащова А.М. на дисертацію Шейка Юрія Олександровича "Парадигма політичного в рефлексивному модерні на прикладі сучасних німецьких політичних теорій" на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.01 - теорія та історія політичної науки

Відгук офіційного опонента кандидата політичних наук, доцента кафедри соціології НТУУ "КПІ" Ларченко М.Л. на дисертацію Шейка Юрія Олександровича "Парадигма політичного в рефлексивному модерні на прикладі сучасних німецьких політичних теорій" на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.01 - теорія та історія політичної науки

Відгук офіційного опонента доктора політичних наук, професора, заступника директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України В.П. Горабатенка на дисертацію Рябчука Миколи Юрійовича «Дихотомія української національної ідентичності: історичні причини та політичні наслідки» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство.


Відгук офіційного опонента доктора політичних наук, професора, завідувача кафедри суспільних наук Університету економіки та права «КРОК» О.В. Картунова на дисертацію Рябчука Миколи Юрійовича «Дихотомія української національної ідентичності: історичні причини та політичні наслідки» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство.

Версія для друкуПечать

На головну сторінку Карта сайту Контакти