Укр | Рус | Eng

 

Мандебура Олеся Святославівна

Кандидат історичних наук (1997, спеціальність 07.00.05 – етнологія), старший науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю історик-археолог (1993).

2014 рр. – старший науковий співробітник Відділу теорії та історії політичної науки.

2011–2014 рр. – науковий співробітник Відділу теорії та історії політичної науки.

2002–2010 рр. – молодший науковий співробітник відділу етнополітології.

1997–2000 рр. – головний спеціаліст відділу ситуативного аналізу та етнополітичного менеджменту Управління ситуативного аналізу та інформаційного забезпечення Державного комітету України у справах національностей та міграції.

1993–1996 рр. – аспірантка кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Сфера наукових інтересів:

 • розвиток громадянського суспільства в Україні, питання взаємодії влади і громадянського суспільства;
 • дослідження проблем української ідентичності, політичної самосвідомості населення України, ціннісної сфери українського соціуму;
 • сучасна політична культура українців.

Основні публікації:

 1. Мандебура О. Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності. – К.: ІПіЕНД, 2011. – 276 с.
 2. Мандебура О. Народини: вірування, звичаї, обряди поліщуків (за експедиційними матеріалами) // Етнічна історія народів Європи / Зб. наук. праць. – Вип. 13. – К.: УНІСЕРВ, 2002. – С. 46–51.
 3. Мандебура О. Mykola Sumtsov’s Research of Bread and Grain Symbolism in the Family Rituals of Ukrainians // Етнічна історія народів Європи / Зб. наук. праць. – Вип. 14. – К.: УНІСЕРВ, 2003. – С. 110–115.
 4. Мандебура О. Весільний обряд кримських татар у запису Я. Шерфетдінова // Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ, 13–14 травня 2004 р. – К., Світогляд, 2004. – С. 455–466.
 5. Мандебура О. Етнологія як інструмент провокації: у зв’язку із книгою С. Г. Суляка «Осколки Святой Руси» // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Вип. 27. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2005. – С. 118–124.
 6. Мандебура О. Національна наукова інтелігенція і мовне питання (на основі подій 1905 року) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Вип. 33. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2007. – С. 115–121.
 7. Мандебура О. Лист від подруги // У кольорах «помаранчевої революції» / Загальна редакція та упорядкування Ю. Шаповала. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2007. – С. 209–217.
 8. Мандебура О. С., Полунін О. В. Часовикористання: особливості українських реалій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Вип. 40. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – С. 227–246.
 9. Мандебура О.С. Становлення української семіотики у працях Миколи Сумцова // Етнічна історія народів Європи. – Вип. 33. – 2010. – С. 53–58.
 10. Мандебура О.С. Визначення «знакова політична подія» в інформаційному полі України: спроба дискурс-аналізу // Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – С. 332–342.
 11. Мандебура О.С. Політична історія України: знакові події в дискурсі українських ЗМІ // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2010 / 3 (47). – С. 340–366.
 12. О.Mandebura. Family values in Ukraine: Condition and Public Morals. – Family as a value in terms of religion, tradition and modernity. – Rixos Tekirova-Antalya-Turkey, 2010. – С. 217–224.
 13. Мандебура О.С. Сім’я як цінність в площині суспільних цінностей українців. – Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2011 / 4 (54).  – С. 99–111.
 14. Мандебура О.С. Трансформація політичної культури населення України під впливом змін в світ-системі при переході від одно- до багатополюсності // Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до багатополюсності: аналітична доповідь [за ред. М. Михальченка]. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.кураса, 2012. – С. 72–86.
 15. Мандебура О.С. Чорноморський флот Російської Федерації у безпековому дискурсі України // Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С. 426–443.
 16. Мандебура О.С. Поза політикою: світ культури і духовності крізь призму знакових подій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2012 / 4 (60). – С. 81–98.
 17. Мандебура О.С. Язык как один из главных факторов сохранения самобытности политической нации и ее самоидентификации [на CD]. – Ашгабад, 2013.
 18. Мандебура О.С. Інститут політичної конкуренції в Україні: становлення та перші конкурентні вибори // СУП, Центр соціальних комунікацій. – 2013, вип. 28. – С. 189–200.
 19. Мандебура О.С. Категорія «знакова подія» як маркер суспільних цінностей населення України (на матеріалах друкованих та електронних ЗМІ за перший квартал 2011 року) // Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних цінностях  / Авт. колектив : М. І. Михальченко (керівник) та ін. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – С. 265–291.
 20. Мандебура О., Полунін О. Культура як складова сучасної політичної практики //  Українська культура: еволюція кризової свідомості. – Тернопіль: Джура, 2013. – 337 с. (загальний обсяг – 2 авт. арк., у співавторстві).
 21. Мандебура О.С. Конструювання концепту опозиції в українському медіа-просторі (на матеріалах електронних ЗМІ). // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. –2013/4 (66). – С. 192–201.
 22. Мандебура О. Концепція суспільної відповідальності: економічний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2013 / 6 (68). – С. 242–251.
 23. Мандебура О.С. Регіональний медіа-дискурс: знакові події суспільної сфери // Особа у контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної / Упорядники Юрій Шаповал, Олесь Лісничук, Світлана Набок. - К.: ІПіЕНД  ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – С. 307–318.
 24. Мандебура О.С. Мотивація політичної участі // Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні. – К.: ІПіЕНД  ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – С. 11–14.
 25. Мандебура О.С. Зміни в політичному житті в контексті підготовки до президентських виборів в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2014 / 3 (71). – С. 306–315.
 26. Мандебура О.С. Образ Росії в передвиборчих програмах політичних партій на виборах 2014 року // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015 / 1 (75). – С. 276–287.
 27. Мандебура О.С. Ізраїльська практика кооперативного будівництва // Стратегії і практики культурних перетворень: зарубіжний досвід. – Т.: Джура, 2015. – С. 110–115.
 28. Котигоренко В. О. , Мандебура О. С. Розвиток громадянського суспільства і потенціалу місцевого самоврядування // Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь) / [Лібанова Е.М., Горбулін В.П., Пирожков С.І. та ін.]; за ред. Е.М.Лібанової. – К.: НАН України, 2015. – С. 263–281.
 29. Мандебура О. С. Волонтерство в Україні як нова форма громадської активності // Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики. – К., 2016. – С. 243–277.
 30. Котигоренко В. О. , Мандебура О. С.  Громадянське суспільство України: потенціал волонтерства // Гілея. – Випуск 115 (№ 12). – К., 2016. – С. 346–356.

Версія для друкуПечать

На головну сторінку Карта сайту Контакти