Укр | Рус | Eng

 

Відгуки опонентів

Відгук офіційного опонента, доктора політичних наук, професора, завідувача відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Марії Кармазіної, на дисертаційне дослідження М.М. Стефарука "Механізми взаємодії політичної опозиції та влади на прикладі західних областей України", подане на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси

Відгук офіційного опонента, кандидата політичних наук, старшого наукового співробітника відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН Україи О.М. Стойко, на дисертацію Стефурака Михайла Михайловича "Механізми взаємодії політичної опозиції та влади на прикладі західних областей України", подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси

Відгук офіційного опонента, доктора політичних наук, професора, завідуючого кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Ю.С. Ганжурова, на дисертацію Черпак Тетяни Валеріївни "Законодавча функція Верховної Ради України: практика реалізації в умовах президентсько-парламентської та парламентсько-президентської республіки" подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси

Відгук офіційного опонента, кандидата політичних наук, доцента кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська Академія" М.В. Чабанної, на дисертацію Черпак Тетяни Валеріївни "Законодавча функція Верховної Ради України: практика реалізації в умовах президентсько-парламентської та парламентсько-президентської республіки" подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси

Відгук офіційного опонента, доктора політичних наук, професора, завідуючого кафедри ОВПК Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" Ганжурова Ю.С., на дисертацію Науменко Ольги Михайлівни "Механізми рекрутування у політико-управлінську еліту України в умовах незалежності" подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси

Відгук офіційного опонента, кандидата політичних наук, доцента, заступника завідувача кафедри філософії та політології ПрАТ "ВНЗ "МАУП" Костюк Т.О., на дисертацію Науменко Ольги Михайлівни "Механізми рекрутування у політико-управлінську еліту України у умовах незалежності" подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси

Версія для друкуПечать

На головну сторінку Карта сайту Контакти