Укр | Рус | Eng

 

Центр ісламознавства

Керівник Центру – кандидат історичних наук
Микола Іванович КИРЮШКО

Всеукраїнську громадську організацію "Український центр ісламознавства" було створено наприкінці 2004 року. Вона об’єднує на добровільних засадах вчених різних спеціальностей, які вивчають іслам та життя мусульман. Мета цього Центру − підтримка наукових досліджень і сприяння поширенню культури толерантності в українському суспільстві.

Протягом 90–х років ХХ ст. і початку ХХІ ст. нечисленні українські ісламознавці діяли виключно як ентузіасти, без жодної державної підтримки. Усвідомлюючи величезну суспільну значущість наукового вивчення ісламу та мусульман для стабільного розвитку України, потерпаючи від відсутності будь-якої серйозної допомоги з боку державних органів та від соціального невизнання, ці фахівці почали створювати власну наукову громадську організацію, яка мала хоча б на громадських засадах забезпечити країну та її владні інституції науковим продуктом, необхідним для формування ясного і чіткого погляду владної еліти на іслам, для усвідомлення нею потенційної небезпеки, яка за певних умов може походити з боку радикально налаштованих кіл у середовищі мусульман. Але створення такого об’єднання вчених відбувалося важко, наштовхувалося на нерозуміння та навіть опір окремих чиновників. Однак нині покійний академік І.Ф.Курас та голова колишнього Державного комітету у справах релігій В.Д.Бондаренко, будучи людьми з воістину глобальним мисленням, глибокими політиками і державними діячами, всією силою свого авторитету і переконань рішуче виступили на підтримку і захист цієї ініціативи вчених. Внаслідок цього Міністерством юстиції України 16 грудня 2004 р. було зареєстровано Всеукраїнську громадську організацію "Український центр ісламознавства". Вона об’єднала ісламологів з 15 областей України, міст Києва і Севастополя. Серед її засновників − відомі українські вчені і громадські діячі д.філол.н. В.С.Бушаков, В.В.Гаюк, д.іст.н. В.Ю.Ганкевич, д.філос.н. Р.Н.Джангужін, д.філос.н. А.М.Колодний, к.іст.н., головний редактор журналу "Східний світ", перший посол України у Франції Ю.М.Кочубей, д.філос.н. Ю.В.Павленко, покійний вже д.екон.н. В.Л.Сігал, д.філос.н. Л.О.Філіпович, к.іст.н. В.О.Швед та к.іст.н. М.І. Кирюшко. Загальними зборами Українського центру ісламознавства його президентом було обрано М.І.Кирюшка, віце-президентами Р.Н.Джангужіна та В.О.Шведа.

Утворення Українського центру ісламознавства привернуло до себе увагу широких кіл громадськості, ряду державних діячів і відомих вчених. Одним з свідчень цього стала презентація УЦІ, на якій з вітальними промовами виступили народні депутати України Б.І.Олійник, Р.А.Чубаров, Л.С.Танюк, голова Держкомрелігій В.Д.Бондаренко, завідувач кафедри Київського національного університету ім. Т.Шевченка В.І.Лубський, директор Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України академік М.В.Попович, доктор мистецтвознавства Д.У.Степовик та багато інших.

Основна мета діяльності Центру полягає у задоволенні  та захисті законних творчих, освітніх, професійних, культурних, соціальних, громадських інтересів членів Центру, у сприянні членам Центру щодо здійснення ісламознавчих проектів та програм, поширенні та популяризації їхніх результатів. Члени УЦІ прагнуть у своїй роботі до подолання в українському суспільстві явищ, що перешкоджають миру, злагоді та стабільності. Вони  своєю діяльністю прагнуть допомогти підвищенню авторитету нашої країни на міжнародній арені. Співробітники УЦІ сприяють подоланню в українському суспільстві проявів ксенофобії, ісламофобії, жорстокості і насильства у міжрелігійних відносинах. Ісламологи реальними заходами підтримують міжрелігійний діалог, спрямований на утвердження толерантності, віротерпимості, взаємопорозуміння між мусульманами та прибічниками інших віровчень, світоглядів та культур в Україні. Вони виступають авторами аналітичних матеріалів для державних органів та установ, сприяють пошуку і підготовці молодих фахівців у галузі українського ісламознавства та вдосконаленню методологічних основ висвітлення в освітньому процесі навчальних закладів країни питань, пов’язаних з ісламом, а також виданню ісламознавчих праць. УЦІ взаємодіє з іншими громадськими організаціями, які спеціалізуються на вивченні ісламу та поширенні об’єктивних, наукових знань про нього, зокрема з Центром близькосхідних досліджень та Міжобласною асоціацією "Арраід", має контакти з духовними центрами мусульман в Україні.

УЦІ провів у всіх регіонах України соціологічне дослідження "Мусульмани в українському суспільстві" та соціологічне дослідження "Релігійна і національна толерантність студентів вищих навчальних закладів м. Києва". УЦІ провів два Всеукраїнських ім. А.Ю. Кримського конкурси ісламознавчих досліджень молодих учених. Нині Центр розпочинає підготовку масштабних проектів − 3-томної енциклопедії "Іслам в Україні", планує розробку програми та підручника з курсу "Ісламознавство" для університетів країни.

Отже, наукове вивчення ісламу в незалежній Україні, проминувши стадію праці розрізнених ентузіастів-одноосібників у 90-ті рр. ХХ ст., на початку ХХІ ст. перейшло на етап інституціалізації. Державна підтримка ісламознавчих проектів на даний момент практично відсутня. Разом з тим актуальність ісламознавчих досліджень у країні стає дедалі очевиднішою. Ефективним вивчення ісламу та пов’язаних з ним гострих соціально-політичних  проблем стане лише внаслідок гармонійного поєднання зусиль громадських організацій і державних установ.

ПІБ: *
E-mail:
Контактний телефон:
Тема: *
Текст листа: *
 
На головну сторінку Карта сайту Контакти