Укр | Рус | Eng

 

Аспірантура: Документи для вступу

Згідно з Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів (затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 р.) вступники до аспірантури або докторантури подають на  ім’я директора Інституту наступні документи:

1) заяву;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) список   опублікованих   наукових   праць . Аспіранти,  які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають  наукові  доповіді  (реферати)  з  обраної  ними  наукової спеціальності;
4) медичну довідку про стан здоров'я за формою N 286-у;
5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням  одержаної  кваліфікації спеціаліста або магістра (особи,  які  здобули  відповідну  освіту  за  кордоном,  –  копію нострифікованого диплома);
6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та   диплом  про  вищу  освіту  подаються  вступником особисто.

Разом з цими документами вступники до аспірантури подають характеристику-рекомендацію з ВНЗ і характеристику наукової діяльності з попереднього місця роботи (за наявності), фотокартки розміром 3х4 у кількості 3 шт., два конверти з марками та зворотною адресою.

Набір до аспірантури Інституту відбувається за державним замовленням і за контрактом на денну та заочну форми за наступними спеціальностями:

  • 23.00.01 – Теорія та історія політичної науки
  • 23.00.02 – Політичні інститути та процеси
  • 23.00.05 – Етнополітологія та етнодержавознавство

Документи приймаються до 10 вересня щороку до кабінету 204 (Вчений секретар). Довідки за телефоном: (044)-285-70-49.

Вступна сесія відбувається наприкінці вересня – на початку жовтня кожного року. Програму вступних іспитів зі спеціальностей можна отримати у вченого секретаря (01011, Київ, вул. Кутузова, 8, каб. 204; тел./факс: 285-70-49).

Орієнтовні питання з філософії надаються у Центрі гуманітарної освіти НАН України (01001, Київ 1, вул. Трьохсвятительська, 4, тел.: 278-30-13).

З основними вимогами до складання вступного іспиту з іноземної мови можна ознайомитись у Центрі наукових дослiджень та викладання iноземних мов (01601 Київ 1, вул. Трьохсвятительська, 4, тел.: 278-8971)

Після прийняття рішення про зарахування до аспірантури рішенням Вченої ради Інституту в ході обговорення затверджується науковий керівник з-поміж співробітників Інституту і у 3-місячний термін – назва дисертації та план індивідуальної роботи.

Версія для друкуПечать

На головну сторінку Карта сайту Контакти