Укр | Рус | Eng

 

Докторантура: Документи для вступу

Згідно з Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів (затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 р.) вступники до докторантури подають на  ім’я директора Інституту такі документи:

1) заяву;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) список опублікованих наукових праць;
4) медичну довідку про стан здоров'я за формою N 286-у;
5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням  одержаної  кваліфікації спеціаліста або магістра (особи,  які  здобули  відповідну  освіту  за  кордоном,  – копію нострифікованого диплома);
6) посвідчення про складання кандидатських іспитів;
7) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового  ступеня доктора наук;
8) копія  диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття  відповідної  освіти  за  кордоном  –  копія нострифікованого диплома).

Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто.

Разом з цими документами, вступники до аспірантури подають характеристику наукової діяльності з попереднього місця роботи (за наявності), фотокартки розміром 3х4 у кількості 3 шт.

Набір до докторантури Інституту відбувається за державним замовленням і за контрактом на денну та заочну форми за наступними спеціальностями:

  • 23.00.01 – Теорія та історія політичної науки
  • 23.00.02 – Політичні інститути та процеси
  • 23.00.05 – Етнополітологія та етнодержавознавство

Документи приймаються протягом року у кабінеті 210 (Центр інформаційно-технологічного забезпечення наукової роботи). Довідки за телефоном: (044)-286-66-39.

Після прийняття рішення про зарахування до докторантури рішенням Вченої ради Інституту в ході обговорення затверджується науковий консультант з-поміж співробітників Інституту, а також назва дисертації та план індивідуальної роботи.

Версія для друкуПечать

На головну сторінку Карта сайту Контакти