Укр | Рус | Eng

 

Вчена рада інституту

Вчена (наукова) рада Інституту - є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-організаційною діяльністю Інституту. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, яку визначає Статут інституту. Головою Вченої ради є за посадою директор Інституту, заступником голови - заступник директора Інституту з наукової роботи, секретарем - вчений секретар Інституту.

Кількісний та персональний склад членів Вченої ради визначається рішенням зборів колективу (конференції) наукових працівників Інституту і затверджується Постановою Президії НАН України.

Вчена рада Інституту:

  Розглядає питання:
 • пов'язані з удосконаленням структури Інституту;
 • координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами;
 • міжнародного наукового співробітництва Інституту;
 • науково-видавничої діяльності; висування видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів для присудження премій та медалей, у тому числі міжнародних;
 • висунення та обговорення кандидатур на посаду директора Інституту;
 • обрання наукових працівників за конкурсом;
 • порушення клопотань про присвоєння працівникам Інституту вчених та почесних звань;
 • висування кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України.
 • Аналізує стан реалізації наукових досліджень, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки наукових кадрів.

  Ухвалює:

 • програми, проекти науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
 • річний звіт про наукову роботу Інституту.
 • Затверджує:

 • результати атестації наукових працівників;
 • теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів).
 • Рекомендує:

 • кандидатури на призначення заступником директора з наукової роботи, вченого секретаря інституту, головних редакторів та членів редколегій наукових видань інституту;
 • інші питання, які передбачені Статутом Інституту.


До складу Вченої ради входять співробітники Інституту:

 1. Рафальский Олег Олексійович (Голова) - доктор історичних наук
 2. Майборода Олександр Микитович (заступник Голови) - доктор історичних наук
 3. Перевезій Віталій Олександрович (вчений секретар) - кандидат історичних наук
 4. Бевз Тетяна Анатоліївна - доктор історичних наук
 5. Бушанський Валентин Вікторович - доктор політичних наук
 6. Войналович Віктор Анатолійович - (завідувач відділу етнополітології) доктор політичних наук, професор
 7. Зеленько Галина Іванівна - доктор політичних наук, доцент
 8. Калакура Олег Ярославович - доктор політичних наук,
 9. Кармазіна Марія Степанівна - доктор політичних наук
 10. Котигоренко Віктор Олексійович - доктор політичних наук
 11. Кочубей Лариса Олександрівна - доктор політичних наук, професор
 12. Кулик Володимир Михайлович - доктор політичних наук
 13. Михальченко Микола Іванович - член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук
 14. Панчук Май Іванович (завідувач відділу національних меншин) - доктор історичних наук
 15. Пахарєв Анатолій Дмитрович - доктор політичних наук
 16. Рудич Фелікс Михайлович (завідувач відділу теоретичних та прикладних проблем політології) - доктор філософських наук
 17. Шайгородський Юрій Жанович - доктор політичних наук, професор
 18. Шаповал Юрій Іванович - доктор історичних наук, професор
 19. Шевченко Олексій Костянтинович - доктор філософських наук

Версія для друкуПечать

На головну сторінку Карта сайту Контакти